Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

The gross monthly salaries that apply as of January 1, 2023 have been published. For the coming year, the salary criterion will be increased by 3.47%.

Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

Nieuwsoverzicht (14)

Hoge Raad houdt vast aan strikte uitleg werkelijk gebruik voor btw-aftrekrecht

11 november 2022
Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties verrichten.
Lees verder

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

3 november 2021
Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisp ...
Lees verder

HvJ arrest K en DBKAG: gebruiksrecht op software kan als btw vrijgesteld vermogensbeheer kwalificeren

21 juni 2021
Het feit dat een gebruiksrecht op software op zichzelf al onder de btw-vrijstelling kan vallen, is een welkome verduidelijking voor de Nederlandse praktijk in het licht van de steeds verder geautomati ...
Lees verder

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

20 januari 2021
Het kabinet werkt in dit wetsvoorstel drie van de gemaakte afspraken uit het Pensioenakkoord uit: meer keuzevrijheid bij de aanwending van pensioen (bedrag ineens), meer keuzemogelijkheden voor eerder ...
Lees verder

Hoge Raad legt btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer ruim uit: beheren van individuele vermogens in profielen is vrijgesteld

7 december 2020
Op 4 december 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken arresten verschenen van de Hoge Raad.
Lees verder

Dutch Supreme Court decision on Dutch withholding tax on dividends paid to foreign investment funds

26 oktober 2020
The Supreme Court ruled that its earlier judgments from 2013 and 2015 were an incorrect interpretation of EU law and that foreign investment funds should be entitled to a refund of the Dutch dividend ...
Lees verder

A-G Hoge Raad: beheren van individuele vermogens in profielen is belast met btw

25 september 2020
Op 23 september 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken conclusies verschenen van advocaat-generaal Ettema bij de Hoge Raad.
Lees verder

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

30 maart 2020
Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank vold ...
Lees verder

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: kabinet aan zet na internetconsultatie

24 januari 2020
Enerzijds beoogt het wetsvoorstel deelnemers in de uitkeringsfase meer flexibiliteit te geven in de aanwending van hun pensioenvermogen. Anderzijds beoogt het wetsvoorstel een tijdelijke versoepeling ...
Lees verder

Voorwaarden voor een belastingvrije waardeoverdracht van buitenlands pensioen

7 januari 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs geantwoord op vragen van de Tweede Kamer met betrekking tot de mogelijkheden om in het buitenland opgebouwde pensioenrechten over te brengen naar Nederl ...
Lees verder

Btw-besluit bijzonder overheidstoezicht bij beleggingsfondsen

3 april 2019
De staatssecretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris) heeft op 1 april 2019 het Besluit bijzonder overheidstoezicht gepubliceerd, dat in werking is getreden per 2 april 2019.
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – maart 2019

29 maart 2019
Dit is een nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang z ...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.