FS Tax Newsletter | August 2020

In this edition of the FS Tax newsletter we discuss two important judgments by the Court of Justice of the European Union in VAT cases: firstly, in the A Oy case, the Court established that co-location services do not constitute the leasing of or service attributable to immovable property. Secondly, in the BlackRock case, the Court confirmed that the provision of a single management service is not partially VAT-exempt.

Lees verder

Belastingverdragen en fiscaal advies

Als u als inwoner van Nederland inkomsten ontvangt uit een ander land, dan is de kans groot dat beide landen belasting heffen over die inkomsten. Dit geldt ook als u in een ander land woont en inkomsten uit Nederland ontvangt. Om dit soort dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland met zo’n 95 landen belastingverdragen afgesloten. De inhoud ervan verschilt per verdrag.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.