mr. drs. E.C.A. (Erwin) Rijken

Specialismen

  • Energiebelasting
  • EU verdragsvrijheden en staatssteun
  • Formeel Belastingrecht
  • Milieubelasting
  • WOZ/gemeentelijke belastingen

Market sectors

  • Vastgoed

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.