Eindejaarstips 2023

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2024 goed te beginnen.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (777)

Eindejaarstips 2023 voor Familie & Bedrijf

21 november 2023
Het fiscale landschap blijft in beweging, ook voor familiebedrijven. Wij hebben voor u een aantal tips gebundeld op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2024 actie zou moeten on ...

Eindejaarstips 2023

21 november 2023
De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2024 goed te beginnen.

WOZ-waarde van een pand in aanbouw; in- of exclusief omzetbelasting?

13 november 2023
Op 3 november 2023 is de conclusie van advocaat-generaal Pauwels (‘A-G’) gepubliceerd over de vraag of de WOZ-waarde van een pand in aanbouw in- of exclusief omzetbelasting moeten worden vas ...

Klimaatmaatregelen in het Belastingplanpakket 2024

9 november 2023
Met Prinsjesdag zijn wederom een aantal fiscale klimaatmaatregelen aangekondigd. Klimaatmaatregelen nemen een steeds prominentere plaats in binnen ons fiscale stelsel, zowel in het kader van het bepri ...

Verkiezingen 2023 - Fiscale punten uit de verkiezingsprogramma’s

6 november 2023
Op 22 november 2023 zijn er in Nederland verkiezingen. De politieke partijen hebben uiteenlopende ideeën over fiscaliteit. In dit artikel zetten wij de standpunten van de verschillende partijen over b ...

Rechtbank over assurantiebelasting plaats van risico en transportvrijstelling

2 november 2023
Hoewel de zaak ging om zeer specialistische satellietverzekeringen, is de uitleg van het vestigingsbegrip en de transportvrijstelling breder van belang voor de Nederlandse en Europese verzekeringsmark ...

NL-Africa Tax Newsletter – October 2023

31 oktober 2023
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa.

Verdere versobering van de 30%-regeling per 1 januari 2024

27 oktober 2023
De 30%-regeling voor werknemers met een specifieke deskundigheid die vanuit het buitenland worden geworven, wordt verder versoberd per 1 januari 2024 indien de Eerste Kamer ook met het wetsvoorst ...

Tweede Kamer neemt bij stemming over pakket Belastingplan 2024 diverse amendementen en moties aan

27 oktober 2023
Op de dag waarop de Tweede Kamer met verkiezingsreces is gegaan, hebben de Kamerleden het Belastingplan nog flink gewijzigd.

Tax Update Shipping & Offshore - October 2023

25 oktober 2023
This is the latest Tax Update for the Shipping & Offshore sector for 2023.

Netwerkbijeenkomst bedrijfsfiscalisten: fiscaal navigeren in uitdagende tijden

18 oktober 2023
Want uitdagingen zijn er volop in de fiscaliteit, met de opkomst van Artificial Intelligence, uitbreidende globalisering, continu veranderende wetgeving, etc. Hoe bied je die uitdagingen het hoofd? En ...

Cash management en ESG een onmogelijke combinatie?

17 oktober 2023
Bij Meijburg Legal zijn wij het daar niet mee eens! Samen met onze collega’s bij KPMG en ons internationale KPMG netwerk adviseren wij onze cliënten over hoe zij op een ESG verantwoorde wijze met inca ...

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.