Belangrijk arrest over fiscale duiding financieringsinstrument

Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de fiscale kwalificatie van een financieel instrument dat in 2007 was uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde vennootschap. Het ging om een zogenoemde ‘obligation remboursable en actions’ (hierna: ORA). De vraag was of het instrument voor toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als eigen vermogen (kapitaal) of als vreemd vermogen (geldlening) moest worden aangemerkt. Hoewel het geschil zich toespitste op de vraag of de aan de uitgifte van het instrument verbonden kosten toerekenbaar waren aan een Nederlandse vaste inrichting van de Franse vennootschap, heeft het arrest van de Hoge Raad potentieel een veel bredere reikwijdte.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (839)

Belangrijk arrest over fiscale duiding financieringsinstrument

22 mei 2024
Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de fiscale kwalificatie van een financieel instrument dat in 2007 was uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde vennootschap. Het ...

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

16 mei 2024
Gisteren hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in ...

NL-Africa Tax Newsletter – April 2024

29 april 2024
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. This month’s newsletter includes, amongst others, an important update on the Mauritius ...

Overgangsrecht 30%-regeling ook van toepassing bij correctie met terugwerkende kracht

24 april 2024
Ook als de 30%-regeling met terugwerkende kracht is toegepast in de loonadministratie in 2022 of 2023, valt de werknemer onder het overgangsrecht. Dat heeft de Belastingdienst in zijn laatste standpun ...

Consultatievoorstel voor aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

24 april 2024
Toegang tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt vanaf 2026 beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal.

CJEU rules on VAT treatment of vouchers

23 april 2024
We recommend that all parties involved in the issue, resale or redemption of vouchers review the VAT treatment of their activities based on this ruling.

Staatssecretaris geeft nader inzicht in zijn fiscale toekomstplannen

17 april 2024
Op 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda op hoofdlijnen inzage gegeven in de inhoud van het aankomende pakket Belastingplan 2025.

Motion adopted to propose new legislation on Management Equity Plans

12 april 2024
The Lower House of the Dutch Parliament has adopted a motion asking the government to propose new legislation with regard to what they call “carried interest”. Specifically, the government was asked t ...

Top vijf aandachtspunten voor de CESOP-rapportage uiterlijk 30 april

12 april 2024
Vanaf dit jaar hebben alle betalingsdienstaanbieders te maken met de verplichting om een register bij te houden van grensoverschrijdende betalingen. De eerste rapportagedeadline is 30 april.

Consultatievoorstel voor een nieuwe splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting

10 april 2024
De nieuwe vrijstelling is beperkter dan de huidige regeling, maar wel minder discussiegevoelig. Positief is dat ruziesplitsingen worden gefaciliteerd.

Onderzoeksrapport Future of Reward

5 april 2024
Benieuwd naar hoe diverse bedrijven denken over belonen in de toekomst? Ons recent onderzoek biedt een interessant inkijkje in het evoluerende landschap van belonen en beloningsstrategieën.  Down ...

Groepsverzekeringen en kwalificatie als bemiddelaar in de zin van de Wft

5 april 2024
De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft een interpretatie gepubliceerd van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) van 29 september 2022. Het resultaat va ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.