Tax Update Shipping & Offshore - March 2024

This is the March 2024 Tax Update for the Shipping & Offshore sector.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (833)

Staatssecretaris geeft nader inzicht in zijn fiscale toekomstplannen

17 april 2024
Op 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda op hoofdlijnen inzage gegeven in de inhoud van het aankomende pakket Belastingplan 2025.

Top vijf aandachtspunten voor de CESOP-rapportage uiterlijk 30 april

12 april 2024
Vanaf dit jaar hebben alle betalingsdienstaanbieders te maken met de verplichting om een register bij te houden van grensoverschrijdende betalingen. De eerste rapportagedeadline is 30 april.

Motion adopted to propose new legislation on Management Equity Plans

12 april 2024
The Lower House of the Dutch Parliament has adopted a motion asking the government to propose new legislation with regard to what they call “carried interest”. Specifically, the government was asked t ...

Consultatievoorstel voor een nieuwe splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting

10 april 2024
De nieuwe vrijstelling is beperkter dan de huidige regeling, maar wel minder discussiegevoelig. Positief is dat ruziesplitsingen worden gefaciliteerd.

Groepsverzekeringen en kwalificatie als bemiddelaar in de zin van de Wft

5 april 2024
De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft een interpretatie gepubliceerd van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) van 29 september 2022. Het resultaat va ...

Onderzoeksrapport Future of Reward

5 april 2024
Benieuwd naar hoe diverse bedrijven denken over belonen in de toekomst? Ons recent onderzoek biedt een interessant inkijkje in het evoluerende landschap van belonen en beloningsstrategieën.  Down ...

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – april 2024

4 april 2024
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Besluit met voorwaarden voor algemeen nut investeringen (‘impact investments’) door ANBI’s

3 april 2024
In de praktijk heerst veel onduidelijkheid over de vraag of een ANBI in het belang van haar algemeen nuttige doelstelling kan investeren. Dit besluit geeft de praktijk richtlijnen hiervoor.

NL-Africa Tax Newsletter – March 2024

29 maart 2024
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. This month’s newsletter includes, amongst others, updates on the Dutch tax treaty nego ...

EU publieke Country-by-Country Reporting

29 maart 2024
Op 1 december 2021 is de Europese openbare Country-by-Country Reporting- (CbCR-)richtlijn gepubliceerd in het EU Publicatieblad en in werking getreden. Het doel van de richtlijn is het creëren van tra ...

KPMG België-Nederland Nieuwsbrief | Maart 2024

28 maart 2024
De KPMG België-Nederland Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied in Nederland en België.

Netwerkbijeenkomst bedrijfsfiscalisten: fiscaal navigeren in uitdagende tijden

28 maart 2024
Want uitdagingen zijn er volop in de fiscaliteit, met de opkomst van Artificial Intelligence, uitbreidende globalisering, continu veranderende wetgeving, etc. Hoe bied je die uitdagingen het hoofd? En ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.