Noodpakket 2.0 en andere fiscale ontwikkelingen

9 juni 2020
Noodpakket 2.0

De coronacrisis weet vooralsnog van geen wijken. De noodmaatregelen (en onze berichtgeving daarover) volgen elkaar in rap tempo op en worden nog regelmatig gewijzigd. Maar daarnaast zijn er ook nog andere fiscale ontwikkelingen die voor u als dga van belang zijn.

Noodpakket 2.0

De eerste acute noodmaatregelen om bedrijven economisch en fiscaal te ondersteunen vonden hun weg naar het ‘Noodpakket banen en economie’ (Noodpakket 1.0). Op 20 mei 2020 kondigde het kabinet aan dat diverse maatregelen uit het Noodpakket 1.0 in aangepaste vorm worden verlengd en aangevuld met nieuwe maatregelen (Noodpakket 2.0). Een belangrijk onderdeel daarvan is de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW), de tegemoetkoming in de loonkosten bij een omzetterugval. De eerste NOW-tranche (NOW 1.0) liep van 1 maart tot 1 juni 2020. Deze is recent nog gewijzigd, onder andere om seizoensbedrijven tegemoet te komen. De tweede NOW-tranche (NOW 2.0) zou in eerste instantie gelden voor de periode 1 juni tot 1 september 2020, maar is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2020. Wellicht kunt u nog wat meer financiële ademruimte gebruiken: ook de maatregel om uitstel van betaling voor bepaalde belastingschulden te kunnen krijgen is verlengd.

Bouwstenen

Het is begrijpelijk dat de coronacrisis nu uw volle aandacht vraagt, maar het kan geen kwaad om uw blik ook op de wat verdere toekomst te richten. In het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ heeft het Ministerie van Financiën 169(!) beleidsopties uitgewerkt waar het volgende kabinet uit kan putten. In zoverre is het pakket nog toekomstmuziek: het betreft immers nog geen concrete wetsvoorstellen. Een belangrijke constatering uit de rapporten die ook de kranten heeft gehaald is echter dat houders van een aanmerkelijk belang in box 2 worden begunstigd door het huidige fiscale systeem. Ook zou de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te ruimhartig zijn. Dit zijn derhalve punten die wij voor u in de gaten houden.

Lenen bij de bv

‘Er kwam toch ook nog een maatregel tegen excessief lenen bij de eigen bv?’ Terecht dat u zich dat afvraagt. De internetconsultatie vond meer dan een jaar geleden plaats en het concrete wetsvoorstel wordt deze maand verwacht. Wel heeft de staatssecretaris van Financiën bij de aankondiging van aanvullende belastingmaatregelen in verband met de coronacrisis (zoals een lager gebruikelijk loon bij omzetdaling en de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting) op 24 april 2020 toegezegd dat de maatregel pas een jaar later zal ingaan dan oorspronkelijk gepland, namelijk in 2023.

We maken allen een ongekende periode mee, waarin ook het fiscale landschap continu in beweging blijft. Aarzelt u daarom niet om uw adviseur te vragen u met raad en daad bij te staan.

Richard Sour, Manager TKC KPMG Meijburg & Co

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.