Derde wijziging initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

12 maart 2021
Derde wijziging initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

Op 12 maart 2021 heeft Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) de Nota naar aanleiding van het verslag en een aanvullende Nota van wijziging met betrekking tot zijn op 10 juli 2020 ingediende initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ gepubliceerd. Snels publiceerde ook een onderzoek van het IBFD naar de vraag welke landen exitheffingen kennen over niet uitgekeerde winstreserves bij dreigend claimverlies. Wij verwijzen voor het ingediende wetsvoorstel naar onze berichtgeving van 13 juli en 12 oktober 2020.

In de Nota naar aanleiding van het verslag gaat Snels uitgebreid in op vragen die door leden van de Tweede Kamer waren gesteld. Ook reageert hij op het commentaar dat door VNO/NCW, de NOB en door twee hoogleraren belastingrecht op het wetsvoorstel is geleverd.

Snels ziet geen aanleiding om zijn voorstel in te trekken of fundamenteel te wijzigen. Wel stelt hij een aantal kleine technische aanpassingen of verbeteringen voor. Zo wordt uitdrukkelijk geregeld dat het opleggen van een conditionele aanslag dividendbelasting niet tot enigerlei vorm van aftrek in de sfeer van de vennootschapsbelasting kan leiden. Uit het onderzoek van het IBFD is gebleken dat Canada, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland een vorm van exitheffing over niet uitgekeerde winstreserves kennen.

Commentaar Meijburg & Co

Het is opmerkelijk dat deze stukken kort voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn gepubliceerd. Of het voorstel op een parlementaire meerderheid kan rekenen, valt op dit moment niet te zeggen. Het lot van het voorstel zal met name afhangen van de uitkomst van de komende verkiezingen en de komende kabinetsformatie.

Wij houden u uiteraard van het vervolg van de ontwikkelingen op de hoogte.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.