Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening van woningcorporaties

24 november 2022 | 15.30-16.30 uur

Binnenkort verschijnt de tweede editie van ons jaarlijkse onderzoek naar de fiscale positie in de jaarverslagen van woningcorporaties. Hierin presenteren wij onze bevindingen op het gebied van de verplichte toelichtingen op basis van de financiële verslaggevingsstandaard (RJ 272). Ook onze bevindingen ten aanzien van de vrijwillige toelichtingen volgens GRI 207 in de jaarverslagen 2021 komen aan de orde.

Tijdens deze webcast staan wij stil bij:

  • de resultaten van ons onderzoek; 
  • de wijzigingen ten opzichte van de 2020-jaarverslagen;
  • onze aanbevelingen voor de jaarverslagen 2022.

Mocht je vragen hebben over het opstellen van de fiscale positie voor de jaarrekening 2022, dan is er uiteraard ook gelegenheid deze te bespreken.

Heb je op dit moment al concrete vragen die je graag tijdens deze webcast beantwoordt ziet, stel ze ons dan gerust. 

 

 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.