Transfer Pricing Controversy & Dispute Resolution

Aldo Mariani appointed as Head of Global Tax Dispute Resolution and Controversy Services network

Aldo Mariani has been appointed as Head of Global Tax Dispute Resolution and Controversy Services network
Lees verder

Transfer Pricing Controversy

Er ontstaat steeds vaker discussie over transfer pricing, transparantie bij belastingen en heffingen op waardecreatie binnen een groep. Dit heeft op internationaal, regionaal en lokaal niveau geleid t ...
Lees verder

New Dutch Transfer Pricing Decree

The new Dutch Transfer Pricing Decree was published on July 1, 2022.  The new decree focuses on recent developments that have resulted in changes to the OECD Transfer Pricing Guidelines but also ...
Lees verder

Actualisering Besluit Onderlinge overlegprocedures

In het besluit wordt vanuit een Nederlands perspectief een nadere toelichting gegeven op en invulling aan de uitvoering van onderlinge overlegprocedures zoals geregeld in de Wet fiscale arbitrage, de ...
Lees verder

Transfer Pricing Controversy: be prepared; Europe is watching you!

Afgelopen maand is het wetsvoorstel inzake ‘Mandatory Disclosure’ in Nederland bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin is de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn op ‘Mandatory Disclosure’ (DAC6 ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.