Bijstand bij boekenonderzoek

boeken

Wij verlenen bijstand bij boekenonderzoek. Bij een boekenonderzoek verzamelt de belastingdienst informatie om vast te stellen of de belastingplichtige heeft voldaan aan de geldende belastingverplichtingen. De fiscus kan de belastingplichtige altijd mondelinge of schriftelijke vragen stellen. In het kader van een boekenonderzoek kan de fiscus ook vragen stellen aan derden zoals de controlerend accountant. Het is dus raadzaam om bij een boekenonderzoek de bijstand van een belastingadviseur in te schakelen.

Meewerken aan een boekenonderzoek

Belastingplichtigen zijn in beginsel verplicht om mee te werken aan een boekenonderzoek. Er zijn echter grenzen aan de gegevens die de fiscus kan opvragen. Onze gespecialiseerde belastingadviseurs verlenen bijstand bij boekenonderzoek.

De juiste bijstand bij een boekenonderzoek

Een boekenonderzoek leidt meestal tot (aanzienlijke) fiscale correcties of zelfs boetes. Daarom is het raadzaam om een belastingadviseur te machtigen zodat deze u bijstand verleent tijdens het boekenonderzoek. Bijstand van een adviseur is belangrijk om de volgende redenen:

  • Een belastingadviseur beschermt uw rechten en ziet erop toe dat de fiscus zich houdt aan de fiscale regels.
  • Een belastingadviseur ziet erop toe dat de verstrekte gegevens aan de fiscus juist worden geduid. Hierdoor worden fiscale correcties (of boetes) verminderd of zelfs voorkomen.

Onze specialisten hebben ervaring met het verlenen van bijstand bij een boekenonderzoek. Wij weten precies welke gegevens we wel of niet aan de fiscus moeten verstrekken en hoe we deze gegevens fiscaal moeten duiden. Wij onderhouden het contact met de belastingdienst zodat het boekenonderzoek soepel verloopt en dat u geen onnodige stress ervaart.

Meer weten over bijstand bij een boekenonderzoek?

Hebt u vragen over bijstand bij boekenonderzoek? Neem contact op met Rian Waaijer of Tom Noë.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.