Data-analyse en steekproeven

Controle van douaneprocessen via data-analyse en statistische steekproeven

Als grensoverschrijdende ondernemer wil je graag ‘in control’ zijn op douanegebied. Ook de Douane verlangt dit van ondernemers en voert daar regelmatig controles op uit. Om zeker te weten dat jouw zaken goed op orde zijn, kunt je ervoor kiezen om jouw douane-administratie of de namens jou ingediende douaneaangiften zelf te beoordelen.

De data-analyse en statistische steekproef als middel voor een (intern) onderzoek

Een data-analyse en statistische steekproef is zeer  geschikt als middel voor een (intern) onderzoek en als onderdeel van jouw Douane Control Framework (DCF). Data- analyses en steekproeven kunnen preventief worden ingezet zowel douane technisch als voor de beoordeling van de kwaliteit van de douaneprocessen en beheersmaatregelen. Met het uitvoeren van een data-analyse en steekproef, kan een uitspraak worden gedaan over de juistheid van een grotere populatie. Door het preventief inzetten van de statistische steekproef als periodieke of incidentele beoordeling en deze te evalueren in het kader van jouw Douane Control Framework, houd je grip op jouw douane positie en processen.

Hoe kunnen wij helpen?

Doorlopende beoordeling van uw douanepositie 

Wij kunnen bij het gehele proces rondom het doorlopend beoordelen van jouw douane positie ondersteunen. Onze ondersteuning kan plaatsvinden op één enkel onderdeel tot aan het hele analyse proces, van ‘scoping’ tot de uiteindelijke inhoudelijke douane-beoordelingen eventueel in overleg met de autoriteiten.

De statistische steekproef of kritische deelwaarneming kan worden ingezet per (douane) aangifteregel of voor een specifiek doel. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten. Wij ontmoeten je graag.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.