Gezondheidszorg

Als zorginstelling krijg je op vele manieren te maken met fiscale regelgeving. Er komen allerlei soorten belasting op je af, terwijl jij je liever bezighoudt met de zorg voor patiënten. Daarom helpen de gezondheidszorg professionals van Meijburg & Co jou graag om al je fiscale zorgen weg te nemen.

Contact team

Gezondheidszorg en fiscaal advies

Zorginstellingen hebben met verschillende soorten belasting te maken. De vraagstukken liggen in het bijzonder op het terrein van de btw en loonheffingen. Voor de heffing van vennootschapsbelasting en erf- en schenkbelasting geldt dit in mindere mate, maar ook deze zijn van belang om in de gaten te houden. Hieronder vertellen we u meer over de gezondheidszorg en fiscaal advies.

Beperking belastingdruk van btw in zorginstellingen

De btw is vaak een flinke kostenpost voor zorginstellingen. Het is daarom belangrijk om steeds na te gaan of er een beperking van btw-belastingdruk mogelijk is. Dit kan door een juiste beoordeling van de vrijstellingen voor medische prestaties. Onze experts kunnen u hierover adviseren.

Daarnaast kan een samenwerking tussen zorginstellingen of met derden tot een btw-heffing leiden. We kunnen in dat geval voor u bekijken in hoeverre we de nadelige effecten daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken. Het is bovendien van belang om stil te staan bij de fiscale gevolgen van een aan- of verkoop en huur of verhuur van onroerende zaken. Hier is niet alleen btw, maar ook overdrachtsbelasting van toepassing.

Verplichtingen en risicobeheersing rond loonbelasting

Ook de verplichtingen rondom de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringen verdienen uw aandacht. Zijn uw medewerkers bijvoorbeeld wel of niet in dienstbetrekking? En houdt u op de juiste wijze belasting en premies in over vergoedingen en/of verstrekkingen? Deze verstrekkingen kunt u op basis van de cao of uw eigen arbeidsvoorwaarden uitkeren. Daarnaast is het van belang om bijzondere regelingen rond ontslag en non-activiteitsregelingen in de gaten te houden. Zo kunt u niet-tijdig voorziene fiscale lasten vermijden.

Een andere complexe kwestie is het inlenen van ZZP’ers. De risico’s die u hierbij loopt, kunt u beperken. Dit kunt u doen door een juist beleid te voeren ten aanzien van de zogenaamde VAR-verklaringen. Onze specialisten op het gebied van risicobeheersing in de gezondheidszorg ondersteunen u hier graag bij.

Mogelijke vrijstelling vennootschapsbelasting

In beginsel geldt voor zorginstellingen een vrijstelling van vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling is van toepassing op alle activiteiten rondom het verplegen, verzorgen en genezen van patiënten. Maar let op: deze belastingvrijstelling vervalt als uw instelling in te grote mate andere activiteiten verricht. Overschrijdt u deze grens of dreigt u deze te overschrijden? Dan zoeken wij voor u uit of en hoe u de belastingplicht alsnog kunt vermijden.

Fiscale scan voor zorginstellingen

Meijburg & Co heeft een fiscale scan voor zorginstellingen ontwikkeld. Daarbij lichten we uw organisatie door voor een of meerdere belastingmiddelen. Het eerste doel hiervan is om de bestaande risico’s te analyseren. Het tweede doel is om de kansen op optimalisering van uw fiscale positie te vergroten.

In de gezondheidszorg is het namelijk steeds belangrijker om fiscaal in control te zijn. Vanuit die visie benadert de Belastingdienst meer en meer instellingen over horizontaal toezicht. Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van een Tax Control Framework. Daarin leggen we alle beheersingsmaatregelen en procedures vast. Zo hoeft u zich niet druk te maken.

Fiscaal advies in gezondheidszorg nodig?

Heeft u een zorginstelling en wilt u fiscaal advies over loonbelastingen? Of wilt u een fiscale scan laten doen, zodat uw organisatie beter in control kan zijn? Onze professionals zoeken altijd de beste oplossing voor u. We hebben niet alleen oog voor risicobeheersing en beperking van de belastingdruk, maar ook voor de kosten en de snelheid die is geboden. Door onze ruime ervaring in de gezondheidszorg hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de belastingtechnische kant van uw instelling.

Actueel

Aankomende events

30
Nov

Online - Btw-sessie | CBAM-verplichtingen

30
Nov

Webcast - Woningcorporaties | Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening

07
Dec

Webcast - Schijnzelfstandigheid in de zorg

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.