Data-analyse en steekproeven

Controle van douaneprocessen via data-analyse en statistische steekproeven

Als grensoverschrijdende ondernemer wil iedereen graag ‘in control’ zijn op douanegebied. Ook de Douane verlangt dit van ondernemers en voert daar regelmatig controles op uit. Om zeker te weten dat zaken goed op orde zijn, kan ervoor gekozen worden om de douane-administratie of ingediende douaneaangiften zelf te beoordelen.

Data-analyse, kritische deelwaarneming en statistische steekproeven bij douaneaangiften voor intern onderzoek

Data-analyses, kritische deelwaarnemingen en statistische steekproeven zijn belangrijk voor (intern) onderzoek en als onderdeel van de ‘douane control framework’ (DCF). De douane zet deze instrumenten preventief in voor de beoordeling van douaneprocessen en beheersmaatregelen.

Door middel van een data-analyse, kritische deelwaarneming of steekproef doet de douane uitspraak over grotere populaties douaneaangiften. Door het preventief inzetten van data-analyse, kritische deelwaarnemingen en statistische steekproeven houd men zelf grip op de douaneaangiften en douaneprocessen. Evalueren van de bevindingen gebeurt in het kader van de DCF.

Hoe kunnen wij helpen met de douanepositie en douaneaangifte?

Doorlopende beoordeling van de douanepositie 

Wij ondersteunen bijvoorbeeld met het opzetten van het doorlopend beoordelen (continu monitoren’) van de douanepositie en douaneaangifte. Dit kan plaatsvinden op één enkel douaneonderdeel of het hele douaneproces, en varieert van ‘scoping’, vakinhoudelijke beoordelingen tot een eventueel overleg met de autoriteiten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten. Wij maken graag kennis.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.