Verlenging van de goedkeuring ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen

19 maart 2021
PS

De maatregel met betrekking tot het ongewijzigd doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021 (was: 1 april 2021). Dit is aangekondigd in de Kamerbrief van 24 maart 2021 waarin antwoorden op Kamervragen op dit onderwerp worden gegeven.

Dit betekent dat tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Een voorwaarde hierbij is dat de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op deze vaste reiskostenvergoeding. Daarnaast mag de vergoeding in beginsel sinds 12 maart 2020 niet gewijzigd zijn.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor het vergoeden van thuiswerkkosten. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. In de Kamerbrief is opgenomen dat een eventuele aanvullende regeling dit jaar waarschijnlijk niet meer wordt ingevoerd. Werkgevers kunnen overigens reeds thuiswerkkosten vergoeden via andere gerichte vrijstellingen (zie ook ons recente bericht over vergoeding van de kosten voor een internetabonnement). Daarnaast is de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2021 over de eerste € 400.000 van de loonsom eerder al verruimd naar 3%.

Contact

Uiteraard zijn wij of uw vaste contactpersoon binnen Meijburg graag bereid om te overleggen indien u vragen over dit onderwerp heeft.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.