Nieuw standpunt Belastingdienst inzake vergoeding kosten internetverbinding

19 maart 2021
PS

Het is onder voorwaarden mogelijk om noodzakelijke gereedschappen en daarbij behorend datatransport gericht vrijgesteld te vergoeden en verstrekken. Dat betekent dat er op deze vergoedingen of verstrekkingen geen loonheffing hoeft te worden ingehouden. Daarnaast komen zij ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Onder deze gerichte vrijstelling kunnen ook vergoedingen voor een internetverbinding gebracht worden, indien de werknemer deze nodig heeft voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat deze gerichte vrijstelling alleen gebruikt kon worden indien de werkgever de volledige kosten van de noodzakelijke internetverbinding betaalde. Indien de werknemer zelf een deel betaalde, was er sprake van een eigen bijdrage (voor privégebruik), waardoor de gerichte vrijstelling niet van toepassing was.

Op dit standpunt is de Belastingdienst recent teruggekomen. De Belastingdienst heeft bevestigd dat een eigen bijdrage voor privégebruik geen belemmering meer vormt voor het gericht vrijgesteld vergoeden of verstrekken. Wanneer de werkgever slechts een deel van de internetkosten vergoedt, is de vergoeding alsnog vrijgesteld van belastingheffing. Dit maakt een internetvergoeding van bijvoorbeeld € 2 per thuiswerkdag mogelijk. Uiteraard moet er nog wel aan de andere voorwaarden van de gerichte vrijstelling worden voldaan.

De Belastingdienst zal het nieuwe standpunt opnemen in de tweede uitgave van het Handboek Loonheffingen 2021.

Contact

Uiteraard zijn wij of uw vaste contactpersoon binnen Meijburg graag bereid om te overleggen indien u vragen over dit onderwerp heeft.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.