Stand van zaken coronamaatregelen grenswerkers

3 december 2021
Grenswerkers

Zoals eerder bericht zijn er tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland, overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grenswerkers die door COVID-19-reisrestricties vanuit hun woonland (thuis) moeten werken. In het kort houden deze overeenkomsten in dat (onder voorwaarden) gekozen kan worden om het arbeidsinkomen te belasten in het land waar men normaliter zou hebben gewerkt indien er door COVID-19-restricties niet in het reguliere werkland kan worden gewerkt. Op deze manier wordt een verschuiving van het heffingsrecht door de thuiswerkmaatregelen voorkomen. Deze afspraken zijn (vooralsnog) geldig tot en met 31 december 2021 en lopen dus ultimo dit jaar af. Gelet op recente ontwikkelingen benadert Nederland de regeringen van België en Duitsland om een verdere verlenging van deze overeenkomsten te bespreken. Dit heeft in het verleden steeds tot verlengingen geleid.

Sociale zekerheid

Met betrekking tot de sociale zekerheid is binnen de EU verduidelijkt dat thuiswerken niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Deze goedkeuring is ook tot 31 december 2021 geldig. Dit betekent dat het thuiswerken van werknemers die woonachtig zijn in het buitenland, vanaf 1 januari 2022 impact kan hebben voor de sociale zekerheidspositie van uw werknemers en daarmee ook voor de verplichtingen voor u als werkgever. Echter, evenals bij de fiscale maatregelen wordt door de recente ontwikkelingen een verlenging van de afspraken overwogen. De Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers bespreekt een eventuele verlenging op 16 en 17 december 2021.

Naar verwachting wordt in de loop van december nader over deze onderwerpen gecommuniceerd.

Contact

Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, kan er contact worden opgenomen met uw vaste contactpersoon binnen Meijburg & Co.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.