Vergoedingen vanuit het internationaal perspectief

29 november 2022
PS Reward

Hoe zet je arbeidsvoorwaarden in voor een nog grotere betrokkenheid van de werknemer? Hoe incorporeer je ESG in je arbeidsvoorwaarden en realiseer je tegelijk een kostenbesparing?

Ons global KPMG Reward netwerk heeft een brochure gepubliceerd dat inzoomt op de bovenstaande vragen. Wereldwijd hebben onze Reward collega’s deelgenomen aan dit onderzoek en hun ervaringen gedeeld.

Het onderzoek biedt interessante inzichten om binnen jullie organisatie te bespreken.

Neem contact op met onze Reward specialisten of jouw KPMG contactpersoon als jullie dieper op de materie in willen gaan en met ons van gedachten willen wisselen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.