Verlenging overeenkomst BE/DE grensarbeiders en verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding

2 juli 2021
PS

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) werken. Deze overeenkomsten zijn opnieuw verlengd en blijven nu in ieder geval geldig tot 1 oktober 2021. De verlenging van deze overeenkomsten is reeds gepubliceerd in de Staatscourant.

Tevens is het nieuwe besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd waarin onder andere is vastgesteld dat de goedkeuring ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen is verlengd tot 1 oktober 2021.

Overeenkomsten met België en Duitsland voor grensarbeiders

Heeft u werknemers in dienst die inwoner zijn van België of Duitsland? Dan werken zij mogelijk (gedeeltelijk) thuis in verband met de getroffen coronamaatregelen. Het kan ook zijn dat uw werknemers noodgedwongen thuis blijven, terwijl zij hun salaris wel krijgen doorbetaald. Het thuiswerken of thuiszitten kan gevolgen hebben voor de belastingpositie van uw werknemers. Om ongewensten gevolgen te voorkomen heeft Nederland met België en Duitsland nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Thuiswerkers
Nederland is met België en Duitsland overeengekomen dat grensarbeiders hun thuiswerkdagen mogen behandelen als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Het gaat enkel om dagen waarop thuis wordt gewerkt omwille van maatregelen getroffen door de Nederlandse of Belgische respectievelijk Duitse overheid. De fictie kan dus niet worden toegepast op werkdagen waarbij de grensarbeider in normale omstandigheden ook thuis, of in een derde land, zou hebben gewerkt. Verder geldt dat de fictie enkel kan worden toegepast als de werkdagen ook daadwerkelijk in het andere land worden belast en als in beide landen een consistente keuze wordt gemaakt.

Grensarbeiders zijn niet verplicht om de fictie uit de overeenkomst toe te passen. Doet uw werknemer dat niet, dan is relevant in welk land uw werknemer feitelijk heeft gewerkt. Uw werknemer kan de keuze maken in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting.

Thuiszitters
Zit uw werknemer noodgedwongen thuis met behoud van salaris, dan dient het salaris volgens hetzelfde werkpatroon over de landen verdeeld te worden als wanneer de werknemer gewoon gewerkt zou hebben.

Verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding

De maatregel met betrekking tot het ongewijzigd doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat tot die tijd de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. De voorwaarde hierbij blijft dat de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op deze vaste reiskostenvergoeding.

Contact

Mocht u hier vragen over hebben, kan er contact worden opgenomen met uw vaste contactpersoon binnen Meijburg & Co.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.