OESO: MAP-statistieken van 2022 - Nederland valt in de prijzen

29 januari 2024
MAPs

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op 14 november 2023 statistieken gepubliceerd waarin de Mutual Agreement Procedures (MAP’s) van 133 jurisdicties onder de loep zijn genomen. Daarin heeft de OESO erkenning gegeven aan succesvolle belastingautoriteiten – en Nederland vervult daarbij een prominente rol.

MAP

Soms komen belastingplichtigen terecht in disputen of geschillen met belastingautoriteiten. Een instrument hierbij is het opstarten van een MAP. Dit is een onderlinge overlegprocedure tussen overheden om belastinggeschillen op te lossen.

Wereldwijde OESO 2022 MAP-statistieken

De 2022-statistieken laten de volgende wereldwijde trends zien.

Een eerste observatie van het aantal nieuw opgestarte MAP-zaken is de stijging van bijna 3% ten opzichte van 2021. Volgens de OESO is dit een positieve ontwikkeling na de daling die in 2021 werd geconstateerd. Ook weerspiegelt deze stijging het vertrouwen in MAP-zaken vanwege de grotere beschikbaarheid en toegankelijkheid.

Ook bij het aantal afgesloten MAP-zaken in 2022 is een stijging gemeten van 3,5% ten opzichte van 2019, en van maar liefst 9% ten opzichte van 2020. In vergelijking met 2021 constateert de OESO echter een daling van 4%, maar die is te verklaren doordat belastingautoriteiten dat jaar prioriteit gaven aan eenvoudigere zaken.

De resultaten van de MAP’s over 2022 blijken overwegend positief en vergelijkbaar met die van een jaar eerder. In ongeveer 73% van de afgesloten onderlinge overlegprocedures werd de kwestie zowel bij verrekenprijzen als bij andere zaken opgelost. Bij slechts 2% van de MAP-zaken kwamen de autoriteiten er helemaal niet met elkaar uit.

Tot slot heeft de OESO de gemiddelde behandeltijd van MAP-zaken statistisch weergegeven. Daaruit blijkt dat de beoogde termijn van 24 maanden voor MAP’s in 2022 een stap dichterbij is gekomen. De gemiddelde behandeltijd was in 2022 namelijk 25,3 maanden, ten opzichte van 26 maanden in 2021. Ook bij geschillen over verrekenprijzen concludeert de OESO een positieve ontwikkeling. Voor het eerst is een gemiddelde behandeltijd van onder de 30 maanden gemeten, namelijk 29 maanden.

Op grond van de resultaten concludeert de OESO dat hoewel er meer MAP-aanvragen worden gedaan, de bevoegde autoriteiten steeds beter in staat zijn deze verzoeken te behandelen.

2022 MAP-awards en Nederland

De 2022-statistieken zijn gebaseerd op wereldwijde resultaten, maar regionaal en landelijk zijn er grote verschillen op MAP-gebied. Zo is het wereldwijde OESO-gemiddelde voor zowel verrekenprijs- als overige MAP-casussen 73%, maar is het succespercentage voor alleen verrekenprijszaken in Nederland al veel hoger dan deze 73%.

De OESO heeft de volgende MAP-awards uitgereikt aan een beperkt aantal autoriteiten ter erkenning van hun bijzondere inspanningen – en Nederland kreeg er als enige land twee:

  • Nederland en Nieuw-Zeeland voor de kortste behandeltijd van MAP-zaken;
  • Canada voor het kleinste aandeel resterende zaken van voor 2016;
  • Luxemburg en Noorwegen voor het meest effectieve ‘caseloadmanagement’;
  • Nederland voor het aantal positief afgesloten MAP-zaken, dat steeg met 102 ten opzichte van het voorgaande jaar;
  • een gezamenlijke award aan de landen die het meest effectief omgingen met hun gezamenlijke caseload, in dit geval Denemarken-Ierland voor verrekenprijszaken en Duitsland-Ierland voor andere zaken.

Op dezelfde dag als deze publicatie heeft de OESO ook de eerste editie van ‘Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective – Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023’ openbaar gemaakt. Dit rapport biedt een overzicht van gepubliceerde informatie betreffende MAP-zaken van elk land dat lid is van deOESO/G20 BEPS groep; in te zien via deze link.

Onze Tax Controversy & Litigation specialisten helpen ondernemingen om geschillen voor te zijn, of op te lossen. Wij zijn expert op het gebied van MAP’s en arbitrage. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.