Beperk/voorkom 10,5% belastingrente door een (aanvullende) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

3 februari 2023
Beperk/voorkom 10,5% belastingrente door een (aanvullende) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 naar 10,5%. Het wordt daarom nog belangrijker om belastingrente te beperken/voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.  

Belastingrente is verschuldigd wanneer na verloop van zes maanden na het boekjaar een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag. De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2022 berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 (voor gebroken boekjaren: vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar) tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag. Om belastingrente te beperken/voorkomen, moet een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 voor 1 mei 2023 (voor gebroken boekjaren: voor de eerste dag van de vijfde maand na afloop van het boekjaar) worden ingediend. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023 (voor gebroken boekjaren: voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het boekjaar). Daarbij geldt wel de aanname dat de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld. Ook voor eerdere jaren is het belangrijk zo nodig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan helpt uw Meijburgadviseur u uiteraard graag.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.