Fiscaal risicomanagement

7 maart 2023

Soms komen belastingplichtigen terecht in disputen of geschillen met belastingautoriteiten. De marktgroep Tax Controversy van KPMG Meijburg & Co helpt ondernemingen om geschillen voor te zijn, of op te lossen. Meijburg is expert op het gebied van tax riskmanagement en kan cliënten begeleiden bij het opzetten van een passende tax dispute policy. 

Lees hier het interview met Niels Boef en Rian Waaijer.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.