Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

23 juni 2020
Wetboek

Op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ofwel Ultimate Beneficial Owner (UBO) van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten. Met deze instemming is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel afgerond. De datum van de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet, en daarmee het instellen van het UBO-register, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Europese verplichting

Met de invoering van deze wet voldoet Nederland aan de Europese verplichting tot het instellen van een UBO-register. Het UBO-register heeft tot doel het transparanter maken van juridische constructies. Deze transparantie moet bijdragen aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Op grond van de wet moeten alle Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten informatie met betrekking tot hun UBO (of UBO’s) inschrijven in het UBO-register. Bestaande Nederlandse vennootschappen en entiteiten moeten deze informatie binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de wet inschrijven. Nederlandse vennootschappen en entiteiten die na inwerkingtreding van de wet worden opgericht of geformeerd moeten deze informatie al direct na oprichting registreren in het UBO-register.

Hoe wordt een UBO bepaald?

Wilt u weten hoe de UBO bepaald moet worden? Klik hier om per vennootschap en andere juridische entiteit nagaan hoe de UBO bepaald moet worden.

Status UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening

In een eerder bericht noemden wij ook al de publicatie van het consultatiewetsvoorstel om ook voor trusts, Nederlandse fondsen voor gemene rekening en soortgelijke juridische constructies een UBO-register in te stellen. Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een separaat UBO-register. Tot op heden is dit wetsvoorstel nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Er bestaat dan ook nog geen verplichting tot het inschrijven van een UBO voor deze constructies.

Wij helpen u graag

Hebt u vragen over hoe het UBO-register werkt? Welke persoon of personen van uw vennootschap of entiteit kwalificeren als UBO? Welke informatie u nodig heeft en/of hoe de registratie van die UBO-informatie bij het handelsregister plaatsvindt? Neem gerust contact op met een van onze specialisten of laat hier uw gegevens achter voor meer informatie.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.