Value Chain Management: inventariseren en optimaliseren

Value Chain Management

Het uitgangspunt van Transfer Pricing is Value Chain Management en een grondige functionele analyse. Daarbij brengen wij voor u enkele tot honderden interne transacties van verschillende aard in kaart. In onze analyse maken we, als dat nodig is, ook gebruik van ondersteunende technologie.

Value Chain Management

Hoe zorgt u dat u een goede “Value Chain” analyse kunt uitvoeren? En hoe gaat u op basis hiervan waarde toekennen aan bedrijfsonderdelen die betrokken zijn bij die interne transacties tussen verschillende vestigingen? Dat kan alleen met gedegen branchekennis. Daarna volgt het verbeteren van de Value Chain en het Transfer Pricing-beleid. Dit is een complex proces, met oog voor haalbaarheid en realiteit.

Onze Value Chain Analysis is BEPS-proof

BEPS is in 2015 de aanleiding geweest voor KPMG Global Transfer Pricing Services (GTPS) om de Value Chain Analysis (VCA) door onze eigen aanpak BEPS-proof te maken. Onze VCA-methode vormt daarmee sinds die tijd voor ons dan ook een nog meer fundamenteel onderdeel van onze Transfer Pricing analyses. De VCA heeft zich inmiddels bij meerdere ondernemingen bewezen in situaties als centralisatie, reorganisatie, M&A, bedrijfssluiting, herstructurering en interne overdracht van intellectual property.

Meer informatie over Value Chain Management?

Als u meer wilt weten over Value Chain Management of het uitvoeren van een Value Chain Analysis, dan gaat Meijburg & Co graag het gesprek met u aan. 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.