Digitale Economie

Digitale economie

De toenemende digitalisering van de samenleving en het bedrijfsleven leidt ertoe dat het economisch landschap continue verandert. De huidige, fiscale regels zijn grotendeels nog gebaseerd op de ‘oude’ economie waarbij fysieke aanwezigheid in een land voor ondernemingen veelal vereist was om lokaal zaken te doen. Met de komst van internet, smart phones en andere technische ontwikkelingen is dit volledig veranderd. Het is duidelijk dat de fiscale regels aangepast moeten worden om deze in lijn te brengen met de huidige, economische realiteit.  

Internationale oplossing?

Voor ondernemingen binnen de digitale economie, maar ook zeker voor traditionele multinationals die in toenemende mate digitaliseren, is het belangrijk dat nieuwe, fiscale regels uitvoerbaar zijn en niet leiden tot dubbele belastingheffing. Om te voorkomen dat internationaal een lappendeken ontstaat van verschillende fiscale maatregelen is het van belang dat op wereldwijde basis een gezamenlijke oplossing wordt gevonden voor de belastingheffing van de digitale economie.

Dit onderwerp staat daarom al geruime tijd hoog op de agenda bij internationale organisaties, zoals de Europese Unie en de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO/G20 werkt momenteel, via het zogenaamde ‘Inclusive Framework’, aan een voorstel om uiterlijk in 2020 tot een wereldwijde oplossing te komen voor de uitdagingen die de digitalisering van de wereldwijde economie met zich mee brengen rond de winstbelasting. Het bereik van deze voorstellen gaat verder dan alleen de technologiebedrijven die volledig online opereren; ook de meer traditionele multinationals kunnen straks geraakt worden door deze (potentiële) internationale belastingmaatregelen.

Het succes van dit OESO/G20-project zal een belangrijke rol spelen bij toekomstige belastingheffing van de digitale economie. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over een wereldwijde oplossing is het aannemelijk dat landen, dan wel groepen van landen (zoals de Europese Unie), zelfstandig overgaan tot het invoeren van nieuwe belastingmaatregelen voor de digitale economie met als gevolg dat er alsnog internationaal een lappendeken ontstaat van verschillende, niet op elkaar afgestemde, fiscale maatregelen die de wereldwijde economie kunnen schaden.

OESO Update 31 januari 2020

Via een webcast bevestigde de OESO op vrijdag 31 januari dat er overeenstemming is bereikt over een outline voor een mondiale belastingheffing van multinationals: ‘Unified Approach’ (Pillar 1). Zie onze eerste bevindingen op de OESO-update in onze one-pager (in Engels). U kunt deze hier downloaden.

Meer informatie?

KPMG Meijburg & Co volgt de ontwikkelingen rondom belastingheffing van de digitale economie op de voet. Graag houden wij u via onze topic-pagina Digitale Economie op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Op deze pagina vindt u onder andere artikelen en blogs omtrent de digitale economie.

Heeft u vragen over de ontwikkelingen op het vlak van de digitale economie en wat deze voor uw onderneming kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.