Belastingplan 2023

Maatregelen uit het Belastingplan 2023 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling, overzichtelijk voor u op een rij.

Hoofdlijnen Belastingplan 2023 voor Familie & Bedrijf op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van twee pagina’s gemaakt van de maatregelen en enkele andere (fiscale) ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.
Lees verder

Prinsjesdag 2022: wijzigingen voor de loonheffingen en arbeidsmarktontwikkelingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen en op arbeidsmarktontwikkelingen.
Lees verder

Fiscale maatregelen voor 2023

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.
Lees verder

Het Belastingplan 2023 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2023 voor u op twee pagina’s gezet.
Lees verder

Volg de ontwikkelingen omtrent het Belastingplan 2023

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 20 september 2022 heeft het kabinet het Belastingplan 2023 met de fiscale maatregelen voor 2023 bij de Tweede Kamer ingediend.
Lees verder

Prinsjesdag 2022

Fiscale update voor Bedrijfsfiscalisten
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.