Belastingplan 2019

Op deze pagina zetten wij onze berichtgeving over de maatregelen uit het Belastingplan 2019 voor u op een rij.

Belastingplan 2018

Check hier alle informatie over het Belastingplan 2018.

Lees meer

Belastingplan 2019: inkomsten- en vennootschapsbelasting

Momenteel is een verlies in de vennootschapsbelasting en box 2 verrekenbaar met de winst c.q. het inkomen van het voorafgaande jaar (‘carry-back’) of de negen jaren daarna (‘carry-forward’).

Lees verder

Belastingplan 2019: inkomstenbelasting

Tegelijk met het Belastingplan 2019 kondigt het kabinet een maatregel aan die het lenen van de eigen bv door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) wil ontmoedigen.

Lees verder

Belastingplan 2019: loonheffingen

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is.

Lees verder

Belastingplan 2019: bronheffingen

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de dividendbelasting afgeschaft. 

Lees verder

Belastingplan 2019: btw

Het lage btw-tarief gaat vanaf 2019 van 6 naar 9%. Het lage btw-tarief geldt voor een breed scala aan prestaties.

Lees verder

Belastingplan 2019: formeelrechtelijke wijzigingen

Een belangrijk uitgangspunt van de regeling belastingrente is dat belastingplichtigen bij tijdig en correcte aangifte niet met belastingrente worden geconfronteerd omdat de aanslag in die gevallen op tijd kan worden vastgesteld.

Lees verder

Varia Belastingplan 2019

Het regeerakkoord bevat de nodige fiscale vergroeningsmaatregelen. Een deel van deze maatregelen is opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019, dat onderdeel uitmaakt van het pakket Belastingplan 2019.

Lees verder

Andere fiscale ontwikkelingen 2019

Er staan nog enkele andere (fiscale) ontwikkelingen op stapel, die geen onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2019. Hierna behandelen wij een aantal daarvan kort.

Lees verder

Volg de ontwikkelingen omtrent het Belastingplan 2019

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 18 september 2018 heeft het kabinet het Belastingplan 2019 met de fiscale maatregelen voor 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.