Belastingplan 2018

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 19 september 2017 heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018 met de fiscale maatregelen voor 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Op deze pagina zetten wij onze berichtgeving over de maatregelen uit het Belastingplan 2018 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling overzichtelijk voor u op een rij.

Belastingplan 2018: erf- en schenkbelasting

Vaker schenkbelasting bij aangaan huwelijk of geregistreerd partnerschap, of aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden of notariële samenlevingscontracten. Vaker erfbelasting bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden of notariële samenlevingscontracten.

Lees verder

Belastingplan 2018: formeelrechtelijke wijzigingen

Zoals al eerder aangekondigd, wordt voorgesteld om de inkeerregeling af te schaffen. Op grond van de inkeerregeling wordt tot 1 januari 2018 bij vrijwillige verbetering voor de aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, de eerste twee jaar geen boete opgelegd en wordt voor de overige jaren de boete gematigd. Deze wijziging betekent dat er geen periode meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt. 

Lees verder

Varia Belastingplan 2018

De energiebelasting kent een fiscaal gunstige regeling voor stadsverwarming die grotendeels (voor meer dan 50%) gebruik maakt van restwarmte. Voorgesteld wordt om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte.

Lees verder

Andere fiscale ontwikkelingen 2018

Behalve de in andere onderdelen genoemde fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2018 staat nog een aantal andere (fiscale) ontwikkelingen op stapel. Hierna behandelen wij enkele daarvan kort.

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.