Belastingplan 2018

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 19 september 2017 heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018 met de fiscale maatregelen voor 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Op deze pagina zetten wij onze berichtgeving over de maatregelen uit het Belastingplan 2018 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling overzichtelijk voor u op een rij.

Fiscale aspecten regeerakkoord 10 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 hebben de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie, als resultaat van de gevoerde coalitiebesprekingen, het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.

Lees verder

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet het pakket voor het Belastingplan 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder

Fiscale maatregelen voor 2018

Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet het pakket Belastingplan 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Het Belastingplan 2018 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2018 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder

Belastingplan 2018: vennootschapsbelasting

Eind 2016 is een wet in werking getreden tot wijziging van het fiscale eenheidsregime (Papillonwetgeving). Hierbij is voorzien in het voorkomen van dubbele verliesneming in situaties dat sprake is van afwaarderingen van vorderingen op de toen in de wet geïntroduceerde top- of tussenmaatschappij.

Lees verder

Belastingplan 2018: inkomstenbelasting

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5 procentpunt omlaag. De maatregel dient ter dekking van een stimuleringsmaatregel waardoor het voor innovatieve startende ondernemingen gemakkelijker is om aandelenoptierechten uit te geven aan werknemers.

Lees verder

Belastingplan 2018: Loonheffingen

De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders zal worden afgeschaft. Per 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking van commissarissen reeds wettelijk afgeschaft. Met de voorgestelde wijziging wordt een eind gemaakt aan de ongelijke behandeling die is ontstaan tussen niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap en commissarissen, die feitelijk binnen een vennootschap een vergelijkbare toezichthoudende rol vervullen.

Lees verder

Belastingplan 2018: Dividendbelasting

Eerder berichtten wij u over de voorgenomen wijzigingen teneinde het verschil in fiscale behandeling van winstuitdelingen door (houdster)coöperaties (in beginsel niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting) en bv’s/nv’s (in beginsel wel inhoudingsplichtig) weg te nemen. Deze wijzigingen beperken zich niet tot uitdelingen door coöperaties: ook de inhoudingsvrijstelling in deelnemingssituaties wordt gewijzigd. 

Lees verder

Belastingplan 2018: btw

Op grond van de Btw-richtlijn zijn de levering van schepen die op de volle zee worden gebruikt voor passagiersvervoer tegen betaling, vrachtvervoer, visserij en dergelijke vrijgesteld. De vrijstelling geldt ook voor de bevoorrading van die schepen en de voorwerpen die met de schepen vast verbonden zijn of voor hun exploitatie dienen.

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.