Transfer pricing

Year end 2021 tax accounting considerations

Nu het einde van het jaar snel nadert, zullen veel organisaties binnenkort beginnen met het opstellen van hun jaarrekening. Het aangekondigde Belastingplan 2022 kan een aanzienlijke impact hebben op de jaarrekening 2021 en met name op de fiscale positie. Deze impact moet in de jaarrekening verwerkt worden zodra het Belastingplan 2022 (materieel) is vastgesteld.

Lees verder

Zonder eigen personeel geen vaste inrichting voor btw bij verhuur

Op 3 juni 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) arrest gewezen in de zaak Titanium Ltd (zaak C-931/19). Het HvJ oordeelt dat een buitenlandse ondernemer die geen eigen personeel ter plaatse heeft in een lidstaat, ook geen vaste inrichting voor de btw in die lidstaat kan hebben.

Lees verder

Mismatches bij onzakelijke verrekenprijzen aangepakt

Op 4 maart 2021 is door de staatssecretaris van Financiën een publieke internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel om mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel tegen te gaan. Het wetsvoorstel is gericht tegen zogenoemde informeel-kapitaalstructuren.

Lees verder

Nieuw besluit over vaste inrichting btw

Het besluit omvat onder meer de vastlegging van het Nederlandse beleid aangaande het begrip ‘vaste inrichting’ en de btw-behandeling van prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting.

Lees verder

OECD Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

Lees verder

Webcast: Transfer pricing and COVID-19

Lees verder

Webcast Financial Transactions in tijden van crisis

Lees verder

Nieuwe vragen aan HvJ: op weg naar een ruimer vaste inrichting-begrip voor de btw?

Recent heeft de Roemeense rechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het vaste inrichting-begrip voor de btw in de zaak Berlin Chemie (C-333/20). Deze zaak laat wederom zien dat het vaste inrichting-begrip voor de btw in ontwikkeling is.

Lees verder

Impact of transfer pricing adjustments on EU customs valuation

Many companies are not aware that retrospective intercompany transfer pricing adjustments could potentially impact the customs valuation of goods imported into the EU. It is therefore imperative that action will be taken.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.