Transfer pricing

Verduidelijking anti-verrekenprijsmismatchregel bij kapitaalstortingen

Met een beleidsbesluit heeft staatssecretaris van Financiën Van Rij het toepassingsbereik verduidelijkt van een van de maatregelen die ziet op het bestrijden van zogeheten verrekenprijsmismatches.
Lees verder

Inflation and its impact on your transfer pricing

In many industries, rising prices are leading to reduced margins. How does that impact transfer pricing? This question is especially relevant if your company’s transfer pricing model is based on guara ...
Lees verder

CJEU annuls Commission decision on Luxembourg transfer pricing ruling

The decision of the Court of Justice of the European Union brings key clarifications with regard to the choice of a reference system in transfer pricing State aid reviews.
Lees verder

The new Transfer Pricing Decree

The new Decree covers transfer pricing aspects of governmental subsidies, intra-group services and financial transactions including cash pools, guarantees, intra-group loans and financial service comp ...
Lees verder

Country by Country Rapportage

Multinationale ondernemingen met een groepsomzet van meer dan EUR 750 miljoen zijn verplicht om jaarlijks een Country-by-Country (CbC) rapport (landenoverzicht) aan te leveren bij de Belastingdienst. ...
Lees verder

Transfer Pricing

Wanneer jouw bedrijf deel uitmaakt van een multinationaal concern en actief is in verschillende landen, komt transfer pricing (verrekenprijzen) direct om de hoek kijken. Intragroepstransacties moeten ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.