Transfer pricing

Prinsjesdag 2022

Fiscale update voor Bedrijfsfiscalisten
Lees verder

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

De belangrijkste wijzigingen zijn het verwerken van de resultaten van het BEPS-project van de OESO en de in 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting geïntroduceerde objectvrijstelling.
Lees verder

Verrekenprijsbesluit 2022

De aanpassingen in het Besluit zijn vooral een reactie op de aanpassingen van de OESO-richtlijnen over financiële transacties, dienstverlening in concernverband en verschenen OESO-publicaties over de ...
Lees verder

New Dutch Transfer pricing Decree

Today, the new Dutch Transfer pricing Decree was issued. Among other things, this new decree focuses on recent developments that have led to changes in the OECD guidelines but also the impact of the C...
Lees verder

Groepsvennootschap is geen vaste inrichting voor de btw, maar HvJ zet deur toch op een kier

Het HvJ geeft meer handvatten over de omstandigheden waarin personeel en technische middelen van een zelfstandige rechtspersoon kunnen leiden tot een afzonderlijke vaste inrichting.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.