People services

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.

Lees verder

Nieuwe onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022

Gisteren heeft het demissionaire kabinet bij de wetsvoorstellen van Prinsjesdag een nieuwe vergoeding voor thuiswerken geïntroduceerd. Er was al aangekondigd dat er een regeling zou komen, maar het voorstel ligt er nu dan echt.

Lees verder

Immigration

Lees verder

Verlenging overeenkomst BE/DE grensarbeiders en verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) werken. Deze overeenkomsten zijn opnieuw verlengd en blijven nu in ieder geval geldig tot 1 oktober 2021.

Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging aandelenoptieregeling

Als gevolg van het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment van de uitoefening van een aandelenoptierecht verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting te voldoen.

Lees verder

UPDATE: Stand van zaken over het wetsvoorstel 'werken waar je wil'

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de fiscale ontwikkelingen als gevolg van het thuiswerken. Recent is er ook een update verschenen over de stand van zaken over het wetsvoorstel ‘werken waar je wil.'

Lees verder

Verlenging van de goedkeuring ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen

De maatregel met betrekking tot het ongewijzigd doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021 (was: 1 april 2021). Dit is aangekondigd in de Kamerbrief van 24 maart 2021 waarin antwoorden op Kamervragen op dit onderwerp worden gegeven.

Lees verder

Nieuw standpunt Belastingdienst inzake vergoeding kosten internetverbinding

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat de gerichte vrijstelling alleen gebruikt kon worden indien de werkgever de volledige kosten van de noodzakelijke internetverbinding betaalde. Indien de werknemer zelf een deel betaalde, was er sprake van een eigen bijdrage (voor privégebruik), waardoor de gerichte vrijstelling niet van toepassing was. Op dit standpunt is de Belastingdienst recent teruggekomen.

Lees verder

Update vaste reiskostenvergoedingen en vaste lunchvergoedingen vanaf 1 januari 2021

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was een goedkeuring opgenomen voor het jaar 2020 ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen. Wij informeren u over de laatste stand van zaken.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.