Global Mobility Services

Global mobility services

Als u personeel uitzendt over de wereld, krijgt u te maken met verschillende wet- en regelgeving. Niet alleen op het gebied van immigratie en werkvergunningen, maar ook als het gaat om belastingen en sociale zekerheid. Daarnaast gelden vaak specifieke uitzendvoorwaarden voor internationaal tewerkgestelde werknemers. Tenslotte spelen meer strategische vraagstukken, bijvoorbeeld hoe ‘global mobility’ bij kan dragen aan het talent management beleid van de werkgever. Onze specialisten ondersteunen u graag bij al uw praktische en strategische vragen over internationale personeelsuitzending en zakenreizigers.

Compliance services

Bij internationale tewerkstelling ontstaan ‘compliance’ verplichtingen in diverse landen. Onze services bestrijken de gehele compliance cyclus in meer dan 150 landen ter wereld: van ‘pre-departure counseling meetings’ met uw werknemers, het opstellen van aangiften inkomstenbelasting support en ‘tax reconciliations’, tot correspondentie met de belasting autoriteiten en aanvragen 30%-regeling.

Fiscaal advies

Onze specialisten adviseren u en uw internationale werknemers over de diverse fiscale gevolgen van het werken (en/of) wonen in het buitenland. Wij proberen de fiscale instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten om de totale kosten van de uitzending te beperken.

Daarnaast is een belangrijk doel het volledig ontzorgen van uw werknemers met betrekking tot hun wereldwijde belastingverplichtingen, zodat zij zich op hun werk kunnen richten.

Internationale sociale zekerheid

Advisering over de sociale zekerheidsgevolgen van internationale uitzending is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Sociale zekerheidspremies kunnen grote gevolgen hebben voor de totale kosten van een uitzending. Tevens is het voor uw werknemers persoonlijk van groot belang aan welk sociaal zekerheidsstelsel zij onderworpen zijn. Van nationale wet- en regelgeving tot de Europese sociale zekerheidsverordening en bilaterale sociale zekerheidsverdragen, onze specialisten zijn er volledig in thuis en staan u graag bij met raad en daad.

Global immigration services

Bij een internationale uitzending wordt uw werknemer meestal als eerste geconfronteerd met het aanvragen van een verblijfsvergunning en/of werkvergunning. Het is belangrijk dat deze eerste stap in de assignment life cycle voortvarend wordt genomen. En dat is nogal eens een uitdaging. Immigratiewetgeving is complex en verandert snel. Daar komt bij dat immigratie instanties steeds meer controles uitvoeren. Bij overtreding van deze wetten volgen regelmatig strenge sancties.

De immigratie specialisten van Meijburg & Co stellen alles in het werk om ondanks deze complexiteit de eerste stap in de uitzending van uw werknemers zo aangenaam mogelijk te maken. Wij ondersteunen u en uw werknemers bij het verkrijgen van de juiste visa, werk- en verblijfsvergunningen, het bepalen van de visumcategorieën en adviseren over immigratiezaken en -processen.

Mobility Consulting Services

Naast advies en ondersteuning op het gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid en immigratie, kunt u bij ons terecht voor advies met betrekking tot uw uitzendbeleid, uw strategie ten aanzien van global mobility en de manier waarop u de administratie/coördinatie van uw internationale mobiliteitsfunctie inricht. Zo helpen we u onder meer op de volgende manieren om uw bedrijfsprocessen te verbeteren:

 • Ontwerp, ontwikkeling en evaluatie van het uitzendbeleid
 • Verbetering en optimalisatie van het uitzendingsproces
 • Proceshandleidingen en -richtlijnen
 • Beoordeling van uitgezonden werknemers en planning van repatriëringen
 • Communicatie met uitgezonden medewerkers
 • Benchmarking

Global Incentive Compensation Services

Tenslotte bieden wij advies en ondersteuning op het gebied van het ontwerp, implementatie en administratie van uw incentive compensation plan. Denk daarbij aan aandelenplannen, bonusregelingen of optieregeling.

Onze Global Incentive Compensation Services bestaan onder meer uit:

 • Planontwerp
 • Fiscale en juridische haalbaarheid en due diligence
 • Fiscale en wettelijk verplichte aangiftes
 • PMO-ondersteuning voor de uitrol en implementatie van incentive-programma’s
 • Strategie en training voor communicatie met stakeholders
 • Het communiceren met en trainen van programma deelnemers
 • Strategieën voor de structurering van de vennootschapsbelasting en belasting minimalisering
 • Boekhoudkundige begeleiding
 • M&A-gerelateerde structurering en ondersteuning bij de integratie na een fusie
 • Operationele doeltreffendheid en procesverbetering
 • Data en analyse om de doeltreffendheid van programma’s, risicobeperking en kostenbesparingen te bevorderen

Hulp nodig van onze Global Mobility Services experts?

Onze professionals op het gebied van Global Mobility Services staan graag voor u klaar. Door ons internationale KPMG-netwerk kunnen we u op ieder gebied deskundig en snel van dienst zijn. We kijken ernaar uit om kennis met u te maken.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.