Inkomstenbelastingen

Pakket Belastingplan 2020 en wetsvoorstellen ATAD2 en DAC6 aangenomen

Bij de aanvaarding van het pakket Belastingplan 2020 en de wetsvoorstellen inzake de implementatie van ATAD2 en DAC6 heeft de Kamer ook enkele moties aanvaard.

Lees verder

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Rechtspersonen en andere juridische entiteiten zijn binnenkort verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren.

Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – maart 2019

Dit is een nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang zijn voor familiebedrijven. 

Lees verder

Wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen: is driemaal scheepsrecht?

Op 21 februari 2019 is het consultatiedocument van het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen verschenen (‘wetsvoorstel’).

Lees verder

Conceptbesluit fiscaal overgangsrecht in geval van no deal Brexit

Op 8 maart 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën een conceptbesluit met fiscaal overgangsrecht in verband met de Brexit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder

Consultatie over conceptwetsvoorstel tegen excessief lenen bij eigen vennootschap

Op 4 maart 2019 is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Dit voorstel is vorig jaar september op Prinsjesdag al aangekondigd.

Lees verder

Belastingdienst komt met handreiking interpretatie begrip ‘regeling voor vervroegde uittreding’

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 28 december 2018 een handreiking over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) uitgebracht, naar aanleiding van rechtspraak van de Hoge Raad.

Lees verder

Blijft u geven aan goede doelen?

Donaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor goede doelen. Voor u als donateur zijn deze fiscaal aftrekbaar. De aftrekmogelijkheid wordt de komende jaren beperkt.

Lees verder

Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: stichtingen en verenigingen moeten giften en financiële gegevens gaan publiceren

Op 21 december 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming het conceptwetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties.

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.