Inkomstenbelasting

Belastingpakket 2022 wederom aangepast via nota’s van wijziging

Onder meer wordt voorgesteld het toptarief in de vennootschapsbelasting te verhogen naar 25,8% en de generieke renteaftrekbeperking aan te scherpen door het aftrekpercentage te verlagen van 30% naar 20% van de fiscale EBITDA.

Lees verder

Het Belastingplan 2022 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2022 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder

Fiscale maatregelen voor 2022

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Steun- en herstelpakket 4e kwartaal 2021

Bij Kamerbrief van 30 augustus 2021 heeft het inmiddels demissionaire kabinet bekendgemaakt dat het generieke steun- en herstelpakket met ingang van 1 oktober 2021 grotendeels eindigt.

Lees verder

Besluit Hoge Raad vastgoed bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De Hoge Raad wijst de zaak slechts door naar een ander gerechtshof voor de beoordeling van de vraag of bepaalde verhuurde onroerende zaken toch voldoende verband houden met de projectontwikkeling om tot de onderneming te kunnen worden gerekend.

Lees verder

Steun- en herstelpakket voor banen en economie ook beschikbaar in 3e kwartaal 2021

Het verlengen van het steunpakket houdt onder meer in dat de NOW en de TVL ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemingen.

Lees verder

Internetconsultatie Wet kwalificatiebeleid van rechtsvormen

Het einde van de open cv en ingrijpende gevolgen voor fondsen voor gemene rekening.

Lees verder

Derde wijziging initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

Op 12 maart 2021 heeft Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) de Nota naar aanleiding van het verslag en een aanvullende Nota van wijziging met betrekking tot zijn op 10 juli 2020 ingediende initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ gepubliceerd.

Lees verder

Derde en vierde openstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Wij gaan nader in op de derde en vierde openstelling van de TVL-regeling naar de meest recente stand van zaken.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.