Btw

Zonder eigen personeel geen vaste inrichting voor btw bij verhuur

Op 3 juni 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) arrest gewezen in de zaak Titanium Ltd (zaak C-931/19). Het HvJ oordeelt dat een buitenlandse ondernemer die geen eigen personeel ter plaatse heeft in een lidstaat, ook geen vaste inrichting voor de btw in die lidstaat kan hebben.

Lees verder

HvJ arrest K en DBKAG: gebruiksrecht op software kan als btw vrijgesteld vermogensbeheer kwalificeren

Het feit dat een gebruiksrecht op software op zichzelf al onder de btw-vrijstelling kan vallen, is een welkome verduidelijking voor de Nederlandse praktijk in het licht van de steeds verder geautomatiseerde vermogensbeheermarkt.

Lees verder

Steun- en herstelpakket voor banen en economie ook beschikbaar in 3e kwartaal 2021

Het verlengen van het steunpakket houdt onder meer in dat de NOW en de TVL ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemingen.

Lees verder

Geen btw-plicht voor leden van raad van toezicht, raad van commissarissen

Op 6 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd over de btw-positie van leden van raden van toezicht, raden van commissarissen, alsmede bezwaaradviescommissies en toetsings-, geschillen- en vergelijkbare commissies dat mogelijk aanleiding geeft tot actie.

Lees verder

Leden van Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen alsmede diverse commissies kwalificeren niet als btw-ondernemer

Vandaag (6 mei '21) is door de Staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd met betrekking tot de btw-positie van leden van Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, alsmede bezwaaradviescommissies en toetsings-, geschillen- en vergelijkbare commissies.

Lees verder

HvJ Q-GmbH: licentie gebruik verzekeringsproduct en eventuele bijkomende bemiddeling btw-belast

Dit oordeel zou druk kunnen zetten op de Nederlandse praktijk waarbij een samenstel van bemiddeling en andere nauw met verzekering samenhangende prestaties die als één dienst worden verricht volledig als btw-vrijgesteld worden aangemerkt.

Lees verder

HvJ Danske Bank: btw op dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting vanwege fiscale eenheid btw

Het Danske Bank-arrest wijkt af van de Nederlandse praktijk. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de btw-behandeling van dienstverlening binnen concerns, in het bijzonder als sprake is van een beperkt recht op aftrek van btw.

Lees verder

Pro Memorie 2021

De belastingtarieven en premies voor 2021 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Lees verder

Verruiming coronasteun in verband met verlenging lockdown (januari 2021)

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet bij Kamerbrief laten weten het bestaande steun- en herstelpakket voor banen en economie opnieuw te verruimen.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.