Btw

HvJ: overdracht van vordering uit juridische procedure is onderworpen aan btw

Op 17 oktober 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak Paulo Nascimento Consulting (nr. C-692/17). Deze zaak gaat over de btw-behandeling van de overdracht van een vordering die in een juridische procedure was komen vast te staan. Het HvJ besluit dat een dergelijke overdracht btw-belast is. In de Nederlandse praktijk wordt de overdracht van schuldvorderingen veelal als niet-economische activiteit gezien. Het lijkt erop dat het HvJ hier nu een nuancering op aanbrengt. Echter, alvorens tot die conclusie te komen is het van belang om de feiten uit deze zaak in ogenschouw te nemen.

Lees verder

Roundtable: btw quick fixes 2020

Lees verder

Overige indirecte belastingen

Naast assurantiebelasting, btw, energiebelasting en douane en accijnzen adviseren wij u ook graag over de overige indirecte belastingen.

Lees verder

Btw: efficiënt advies bij bijzondere situaties en uitzonderingen

Heeft u hulp nodig bij de BTW-heffing van uw onderneming? Of is uw bedrijf op zoek naar een goede partner op het gebied van btw? Lees wat Meijburg & Co op het gebied van btw voor u kan betekenen.

Lees verder

Ontbijtsessie: btw quick fixes 2020

Lees verder

Geen btw-betalingsverkeervrijstelling voor diensten in verband met exploitatie geldautomaat

Op 3 oktober 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) in de zaak Cardpoint GmbH (nr. C-42/18) uitspraak gedaan over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor betalingsverkeer. Het HvJ oordeelt dat dienstverlening in verband met de exploitatie van geldautomaten, zoals aan de orde in deze zaak, niet in aanmerking komt voor de btw-vrijstelling voor betalingsverkeer.

Lees verder

Training btw en internationale handel

Lees verder

Het Belastingplan 2020 op twee pagina's

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder

Belastingplan 2020: btw

Op 1 januari 2020 zullen de zogenoemde vier ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de internationale handel in werking treden. Zoals eerder aangegeven hebben de vier maatregelen een aanzienlijke impact voor ondernemers die internationaal goederen verhandelen. Verder in dit artikel meer informatie over de modernisering van de kleineondernemersregeling en het verlaagde btw-tarief op elektronische boeken, kranten en tijdschriften.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.