Btw

Uitbreiding en verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers

Naast de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting gaat het tijdelijke uitstelbeleid nu gelden voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), douanerechten, accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Lees verder

Nieuwe prejudiciële vraag over begrip 'vaste inrichting' voor btw

Op 20 december 2019 heeft het Oostenrijkse Bundesfinanzgericht een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het begrip ‘vaste inrichting’ in de zaak Titanium Ltd (C-931/19). Deze zaak is relevant voor vastgoedverhuurders, maar potentieel ook voor alle ondernemers met activiteiten in het buitenland vanwege de mogelijke nadere uitleg van het EU begrip vaste inrichting.

Lees verder

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank voldoende aannemelijk is gemaakt.

Lees verder

Verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft de Tweede Kamer op 19 maart 2020 bericht dat iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, in aanmerking komt voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich heeft gemeld, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting direct stopgezet. Het uitstel geldt in beginsel (en automatisch) voor een periode van drie maanden.

Lees verder

Extra kabinetsmaatregelen coronacrisis (noodpakket banen en economie)

Met het verstrijken van de tijd raakt de coronapandemie het Nederlandse bedrijfsleven op een steeds ingrijpender wijze. De maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 bekendmaakte bleken onvoldoende. Daarom heeft het kabinet bij brief van 17 maart 2020, in beginsel voor de komende drie maanden, extra maatregelen afgekondigd die de Nederlandse werknemers, zzp’ers en het Nederlandse bedrijfsleven verder moeten ondersteunen. Deze zijn een aanvulling op of uitbreiding van de maatregelen van 12 maart 2020 en bespreken we puntsgewijs.

Lees verder

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

De Coronapandemie raakt ook het Nederlandse bedrijfsleven op ingrijpende wijze. Ook financieel-economisch kunnen de gevolgen fors zijn. Het kabinet heeft daarom bij brief van 12 maart 2020 enkele maatregelen bekend gemaakt die het bedrijfsleven ondersteunen. We gaan in op deze maatregelen, waarbij we ook enkele andere fiscale aandachtspunten en acties noemen, die ook liquiditeiten zouden kunnen opleveren.

Lees verder

A-G HvJ in btw-zaak BlackRock: één enkele fondsbeheerdienst in principe niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld

Op 11 maart 2020 heeft advocaat-generaal (‘A-G’) Pikamäe van het Hof van Justitie van de Europese Unie conclusie genomen in de zaak BlackRock Investment Management (UK) Limited (C-231/19). De A-G concludeert dat één enkele dienst in principe slechts één btw-behandeling kan hebben en dat de fondsbeheervrijstelling niet van toepassing is op de door BlackRock ingekochte dienst.

Lees verder

3e Roundtable btw-regels e-commerce

Lees verder

2e Roundtable btw-regels e-commerce

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.