Btw

Het Belastingplan 2022 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2022 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder

Fiscale maatregelen voor 2022

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Steun- en herstelpakket 4e kwartaal 2021

Bij Kamerbrief van 30 augustus 2021 heeft het inmiddels demissionaire kabinet bekendgemaakt dat het generieke steun- en herstelpakket met ingang van 1 oktober 2021 grotendeels eindigt.

Lees verder

Update over de btw-positie van leden van raden van toezicht, raden van commissarissen en vergelijkbare commissies

Op 2 augustus 2021 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-positie van leden van raden van toezicht, raden van commissarissen, bezwaaradviescommissies en toetsings-, geschillen- en vergelijkbare commissies. Dit besluit is een verduidelijking en uitbreiding van het besluit van 28 april 2021.

Lees verder

Zonder eigen personeel geen vaste inrichting voor btw bij verhuur

Op 3 juni 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) arrest gewezen in de zaak Titanium Ltd (zaak C-931/19). Het HvJ oordeelt dat een buitenlandse ondernemer die geen eigen personeel ter plaatse heeft in een lidstaat, ook geen vaste inrichting voor de btw in die lidstaat kan hebben.

Lees verder

HvJ arrest K en DBKAG: gebruiksrecht op software kan als btw vrijgesteld vermogensbeheer kwalificeren

Het feit dat een gebruiksrecht op software op zichzelf al onder de btw-vrijstelling kan vallen, is een welkome verduidelijking voor de Nederlandse praktijk in het licht van de steeds verder geautomatiseerde vermogensbeheermarkt.

Lees verder

Steun- en herstelpakket voor banen en economie ook beschikbaar in 3e kwartaal 2021

Het verlengen van het steunpakket houdt onder meer in dat de NOW en de TVL ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemingen.

Lees verder

Geen btw-plicht voor leden van raad van toezicht, raad van commissarissen

Op 6 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd over de btw-positie van leden van raden van toezicht, raden van commissarissen, alsmede bezwaaradviescommissies en toetsings-, geschillen- en vergelijkbare commissies dat mogelijk aanleiding geeft tot actie.

Lees verder

HvJ Q-GmbH: licentie gebruik verzekeringsproduct en eventuele bijkomende bemiddeling btw-belast

Dit oordeel zou druk kunnen zetten op de Nederlandse praktijk waarbij een samenstel van bemiddeling en andere nauw met verzekering samenhangende prestaties die als één dienst worden verricht volledig als btw-vrijgesteld worden aangemerkt.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.