Belastingverdragen

New Dutch Transfer pricing Decree

Today, the new Dutch Transfer pricing Decree was issued. Among other things, this new decree focuses on recent developments that have led to changes in the OECD guidelines but also the impact of the C...
Lees verder

Blog: Pillartalk

This blog considers the responses to pillar 2 seen to date and the impact that the introduction of QDMTT might have on policy behaviours.
Lees verder

Brexit: never ending story - Part 13

Het Verenigd Koninkrijk (VK) publiceerde op 15 november een lijst met landen waarmee het handelsakkoorden heeft gesloten.
Lees verder

Multilateraal instrument zorgt voor fiscale temperatuurschommelingen

Fred van Horzen, Partner en specialist belastingverdragen, EU verdragsvrijheden en staatssteun, deelt zijn visie op de fiscale temperatuurschommelingen.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.