Vennootschapsbelasting

Pro Memorie 2023

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2023 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.
Lees verder

Verduidelijking anti-verrekenprijsmismatchregel bij kapitaalstortingen

Met een beleidsbesluit heeft staatssecretaris van Financiën Van Rij het toepassingsbereik verduidelijkt van een van de maatregelen die ziet op het bestrijden van zogeheten verrekenprijsmismatches.
Lees verder

Pillar 2 Developments

On December 20, 2022 the OECD released three components of the Pillar 2 Implementation Framework. Our KPMG Pillar 2 specialists have prepared a summary of the content of these documents.
Lees verder

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2023 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer het pakket Belastingplan 2023, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en zeven fiscale moties aangenomen. We hebben een kort overzicht gemaakt.
Lees verder

Afschaffing vastgoed-fbi en aanpassing van regels voor vbi’s en fondsen voor gemene rekening

De nieuwe regels raken vooral institutionele beleggers, (beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vermogende families.
Lees verder

EU reaches agreement on Pillar 2

This is a significant development as the EU is considered a first mover. Other countries are now likely to follow.
Lees verder

Eindejaarstips 2022

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2023 goed te beginnen.
Lees verder

CJEU annuls Commission decision on Luxembourg transfer pricing ruling

The decision of the Court of Justice of the European Union brings key clarifications with regard to the choice of a reference system in transfer pricing State aid reviews.
Lees verder

Besluit Hybridemismatches geactualiseerd; geen dubbele heffing meer in cost-plussituaties

Doel en strekking van de antimisbruikmaatregelen worden hiermee recht gedaan.
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.