People services Mobility

De belastingheffing over aandelenopties wijzigt definitief per 1 januari 2023

De belastingheffing van aandelenopties verandert definitief per 1 januari 2023. Dat betekent voor de loonheffingen dat als uitgangspunt belastingen zijn verschuldigd op het moment van verhandelbaarhei ...
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2023

De per 1 januari 2023 geldende brutomaandbedragen zijn bekend. Voor komend jaar geldt dat de normbedragen met 3,47% worden verhoogd.
Lees verder

EU No Impact policy for social security extended until June 30, 2023

Given the current situation where cross-border workers are still working from home of a permanent basis, the end of the No Impact policy could affect many employers and employees.
Lees verder

Werkgevers en werknemers hebben te maken met gestegen (energie)kosten: hoe kom je elkaar tegemoet?

Financiële zorgen hebben veel impact op de (mentale) gezondheid van werknemers. Dat leidt uiteindelijk tot meer kans op ziekteverzuim en langdurig uitval van werknemers. Een tegenvaller op de al krapp ...
Lees verder

Prinsjesdag 2022: wijzigingen voor de loonheffingen en arbeidsmarktontwikkelingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen en op arbeidsmarktontwikkelingen.
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2022

De per 1 januari 2022 geldende brutobedragen zijn bekend.
Lees verder

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

UPDATE: verlenging van de goedkeuring inzake vaste reiskostenvergoedingen en overeenkomsten grensarbeiders BE/DE

Eind augustus 2021 heeft het kabinet in een kamerbrief een update gegeven met betrekking tot de vaste reiskostenvergoedingen en de overeenkomsten inzake grensarbeiders uit België en Duitsland.
Lees verder

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Duitsland

Nederland en Duitsland hebben op 24 maart 2021 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Dit protocol ziet op wijzigingen ten aanzien van het heffingsrecht over (kortdurende) so ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.