People services Mobility

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2022

De per 1 januari 2022 geldende brutobedragen zijn bekend.
Lees verder

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

UPDATE: verlenging van de goedkeuring inzake vaste reiskostenvergoedingen en overeenkomsten grensarbeiders BE/DE

Eind augustus 2021 heeft het kabinet in een kamerbrief een update gegeven met betrekking tot de vaste reiskostenvergoedingen en de overeenkomsten inzake grensarbeiders uit België en Duitsland.
Lees verder

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Duitsland

Nederland en Duitsland hebben op 24 maart 2021 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Dit protocol ziet op wijzigingen ten aanzien van het heffingsrecht over (kortdurende) so...
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2021

De per 1 januari 2021 geldende brutobedragen zijn bekend.
Lees verder

Gevolgen Brexit voor grensarbeiders – update

Inmiddels is bekendgemaakt onder welke voorwaarden het document 'Grensarbeider' kan worden verstrekt en hoe de aanvraagprocedure bij de IND eruitziet.
Lees verder

Brexit: gevolgen voor grensarbeiders

De Britse regering heeft recent nieuw beleid gepubliceerd voor alle EU-grensarbeiders die werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk.
Lees verder

Prinsjesdag 2020: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

Niet voldoen aan meldplicht voor internationale detacheringen voortaan beboetbaar

De eerste zes maanden werd door de Inspectie SZW al wel gehandhaafd, maar werden er nog geen boetes opgelegd. Deze proeftijd liep af op 1 september 2020 en hiermee is dus een einde gekomen aan de vrij...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.