People services

Gevolgen beëindiging overeenkomst met België en Duitsland voor grensarbeiders

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis)werk...
Lees verder

Ministerie verandert standpunt over ontslagvergoedingen aan grensarbeiders

Het ministerie van Financiën heeft nieuw beleid uitgevaardigd over de toewijzing van het heffingsrecht over ontslagvergoedingen van grensarbeiders.
Lees verder

Verlenging grensarbeidersregeling - sociale zekerheid

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grenswerkers die door COVID-19-reisrestricties vanuit hun woonl...
Lees verder

Stand van zaken coronamaatregelen grenswerkers

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) wer...
Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Op 12 november 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Meijburgprocedure over de vraag of netto-aandelenbonussen kunnen kwalificeren als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling.
Lees verder

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

Nieuwe onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022

Gisteren heeft het demissionaire kabinet bij de wetsvoorstellen van Prinsjesdag een nieuwe vergoeding voor thuiswerken geïntroduceerd. Er was al aangekondigd dat er een regeling zou komen, maar het vo...
Lees verder

Verlenging overeenkomst BE/DE grensarbeiders en verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) wer...
Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging aandelenoptieregeling

Als gevolg van het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment van de uitoefening van een aandelenoptierecht verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandele...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.