People services

Loonbelastingtarief voor Oekraïense vluchtelingen

Verblijft een Oekraïense vluchteling al tenminste 6 maanden in Nederland en is het volledige Nederlandse verblijfsadres bekend? Dan mag de werkgever voor de loonheffingen ervan uitgaan dat Nederland h ...
Lees verder

De belastingheffing over aandelenopties wijzigt definitief per 1 januari 2023

De belastingheffing van aandelenopties verandert definitief per 1 januari 2023. Dat betekent voor de loonheffingen dat als uitgangspunt belastingen zijn verschuldigd op het moment van verhandelbaarhei ...
Lees verder

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2023 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer het pakket Belastingplan 2023, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en zeven fiscale moties aangenomen. We hebben een kort overzicht gemaakt.
Lees verder

RAAD Magazine nr. 14 over arbeidskrapte

Ruben Froger, partner bij KPMG Meijburg & Co, zette in 2003 de eerste stappen in zijn loopbaan. Sinds die tijd is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Van work in an office naar work from anywher ...
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2023

De per 1 januari 2023 geldende brutomaandbedragen zijn bekend. Voor komend jaar geldt dat de normbedragen met 3,47% worden verhoogd.
Lees verder

Vergoedingen vanuit het internationaal perspectief

Hoe zet je arbeidsvoorwaarden in voor een nog grotere betrokkenheid van de werknemer? Hoe incorporeer je ESG in je arbeidsvoorwaarden en realiseer je tegelijk een kostenbesparing? Ons global KPMG ...
Lees verder

EU No Impact policy for social security extended until June 30, 2023

Given the current situation where cross-border workers are still working from home of a permanent basis, the end of the No Impact policy could affect many employers and employees.
Lees verder

Werkgevers en werknemers hebben te maken met gestegen (energie)kosten: hoe kom je elkaar tegemoet?

Financiële zorgen hebben veel impact op de (mentale) gezondheid van werknemers. Dat leidt uiteindelijk tot meer kans op ziekteverzuim en langdurig uitval van werknemers. Een tegenvaller op de al krapp ...
Lees verder

Prinsjesdag 2022: wijzigingen voor de loonheffingen en arbeidsmarktontwikkelingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen en op arbeidsmarktontwikkelingen.
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.