Legal

UPDATE: Benchmark Rate Transition (april 2022)

Since the 1st of January 2022 only a limited amount of GBP and JPY London IBOR’s (“LIBOR”) are published (the so called “synthetic LIBOR’s). The UK’s Financial Conduct Authority has clarified that the...
Lees verder

Investeren in vastgoed en de Wet op het financieel toezicht

Vastgoed is sinds jaar en dag een belangrijke assetklasse voor investeerders. Veelvuldig adviseren en assisteren wij cliënten bij het (financieel) structureren van investeringen in vastgoed. Fiscalite...
Lees verder

SFDR toepasselijk op AIFM ‘lightfondsen’

De Europese Commissie heeft bevestigd dat ook beheerders van beleggingsinstellingen, die op de basis van het zogenaamde ‘lightregime’ van artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht (“Wft”) als behee...
Lees verder

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen

Nieuwe wetgeving op komst voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Vooral voor stichtingen, die vaak een centrale rol spelen in de familie & bedrijf prakti...
Lees verder

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ofwel Ultimate Beneficial Owner (UBO) van Nederlandse vennootschappen en an...
Lees verder

UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen

Het wetsvoorstel tot registratie van UBO’s voor trusts en fondsen voor gemene rekening is op 17 april 2020 ter consultatie aangeboden.
Lees verder

Coronaspoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 ingestemd met het voorstel van wet waarin tijdelijk afwijkende regelingen mogelijk worden gemaakt met betrekking tot o.a. het houden van algemene vergaderingen v...
Lees verder

Brexit: never ending story - Part 13

Het Verenigd Koninkrijk (VK) publiceerde op 15 november een lijst met landen waarmee het handelsakkoorden heeft gesloten.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.