ESG-nieuws

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer nagenoeg het gehele pakket Belastingplan 2024, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en enkele fiscale moties aangenomen. We hebben een overzicht gemaakt.

ESG insights for Tax & Legal | November 2023

Welcome to our first edition of ESG Insights for Tax & Legal, keeping you informed of the latest developments in the fast-moving world of ESG!

Klimaatmaatregelen in het Belastingplanpakket 2024

Met Prinsjesdag zijn wederom een aantal fiscale klimaatmaatregelen aangekondigd. Klimaatmaatregelen nemen een steeds prominentere plaats in binnen ons fiscale stelsel, zowel in het kader van het bepri ...

ESG: een integraal onderdeel van de tax functie van de toekomst?

Het aandeel energie- en milieubelastingen neemt in rap tempo toe, niet in de laatste plaats met betrekking tot afval en in bijzonder ten aanzien van plastic (afval). In Nederland worden circa 2 miljar ...

Verslag ESG Tax Seminar: Guidance to explore ESG

ESG is een trend die de zakelijke omgeving in de nabije toekomst onherkenbaar zal veranderen. Om beter te begrijpen hoe ESG de belasting zal beïnvloeden, organiseerde KPMG Meijburg op donderdag 15 jun ...

ESG en Legal

Meijburg Legal adviseert haar cliënten over diverse vraagstukken aangaande Environment, Social & Governance (ESG) gerelateerde zaken. Veel van deze vraagstukken worden op een multidisciplinaire wi ...

Conceptwetsvoorstel inframarginale elektriciteitsheffing

Op vrijdag 27 januari 2023 is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd dat een tijdelijke heffing over marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie moet introduceren.

Plastic tax – een Europees perspectief

Er worden steeds meer milieubelastingen ingevoerd om de duurzaamheids- agenda te bevorderen en er wordt wereldwijd in hoog tempo nieuwe wet-en regelgeving aangenomen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.