Btw

Pro Memorie 2023

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2023 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.
Lees verder

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2023 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer het pakket Belastingplan 2023, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en zeven fiscale moties aangenomen. We hebben een kort overzicht gemaakt.
Lees verder

BUA memorandum 2022

Download ons memorandum met stroomschema om vast te stellen of een BUA-correctie dient plaats te vinden.    
Lees verder

Hof van Justitie geeft strikte uitleg aan btw-factuurvereisten bij vereenvoudigde ABC-transactie

Omdat dit arrest aanzienlijke gevolgen voor de praktijk kan hebben, gaan wij nader in op het oordeel van het Hof van Justitie en de impact daarvan voor de praktijk.
Lees verder

VAT in the Digital Age proposal issued to modernize the EU VAT system

The proposal from the European Commission covers three issues: (1) Digital Reporting Requirements (2) the VAT treatment of the platform economy and (3) changes to e-commerce rules and a ‘single VAT re ...
Lees verder

Hof van Justitie oordeelt over financiële verwevenheid bij Duitse fiscale eenheid btw

Het oordeel van het Hof van Justitie in deze zaken doet de vraag rijzen of de uitleg die de Hoge Raad aan de financiële verwevenheid geeft, verenigbaar is het met Unierecht.
Lees verder

Eindejaarstips 2022

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2023 goed te beginnen.
Lees verder

Hoge Raad: verbouwing oude wollenstoffenfabriek tot winkelcentrum leidt tot ‘in wezen nieuwbouw’ voor de btw

De Hoge Raad (her)bevestigt dat het bij de vraag of een onroerend goed ontstaat dat tevoren niet bestond, om een constructiewijziging van onroerend goed draait.
Lees verder

Hoge Raad houdt vast aan strikte uitleg werkelijk gebruik voor btw-aftrekrecht

Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties verrichten.
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.