Value Chain Management

Multinationale ondernemingen (MNE’s) spelen voortdurend in op veranderingen in de markt om hun concurrentiepositie veilig te stellen. Om concurrerend te blijven moeten MNE’s zich continue aanpassen aan veranderingen in de waardeketen.

Bovendien vinden er veranderingen plaats in waardeketens als gevolg van:

  • De steeds verdergaande digitalisering van producten (Internet of Things, nieuwe diensten zoals SAAS en PAAS, en cloudproducten enz.).

  • Bedrijfsactiviteiten (nieuwe digitale manieren om toegang tot de markt te krijgen, kunstmatige intelligentie, industrie 4.0, digitale centers of excellence).

  • Initiatieven op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance) brengen veranderingen teweeg.

Als gevolg hiervan verandert steeds de plaats waar een MNE waarde creëert. Dit leidt bij MNE’s regelmatig tot herstructurering van de bedrijfsactiviteiten.

Veranderingen in waardeketens en MNE belastingen

Herstructurering van de activiteiten heeft vanzelfsprekend grote eenmalige of blijvende gevolgen voor de fiscale positie van een MNE. Daarom dienen MNE’s aandacht te besteden aan de volgende fiscale aspecten:

  • Eenmalige exitheffing bij grensoverschrijdende overdracht van vermogensbestanddelen;

  • Nieuw transfer pricing-beleid voor de veranderde waardeketen of de nieuwe producten;

  • Onwenselijke grensoverschrijdende belastbare aanwezigheid (vaste inrichting); en

  • Indirecte belastingen, zoals BTW en accijnzen, wegens veranderingen in de fysieke en factuurstroom of in de aard van de producten.

Neem contact op over waardeketens en transfer pricing

Het ervaren, multidisciplinaire team van waardeketen-specialisten van KPMG Meijburg & Co helpt je graag bij het beoordelen en beperken van de fiscale risico’s zodat alle fiscale mogelijkheden worden benut. Meijburg & Co heeft een beproefd, gestructureerd proces ontwikkeld waarmee we snel een optimaal operationeel model neerzetten. Het VCM-team maakt gebruik van diverse tools om tot de beste resultaten voor uw organisatie te komen.

Neem contact op met het Meijburg & Co Transfer Pricing team voor vragen over Value Chain Management. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.