Pillar One: Amount B

Met Amount B van Pillar 1 wordt beoogd de beloning van distributeurs die zich bezighouden met baseline marketing- en distributieactiviteiten, te standaardiseren en vereenvoudigen. 

Amount B

Op 17 juli 2023 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een openbaar consultatiedocument gepubliceerd over Amount B onder Pillar One. Dit maakt deel uit van de lopende werkzaamheden van het “Inclusive Framework” van de OESO/G20 inzake “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS). Het gaat hierbij om de uitvoering van de tweepijleroplossing voor de aanpak van de belastingproblematiek als gevolg van de digitalisering van de economie.

Nadere details vind je op onze website, maar je kunt vanzelfsprekend ook altijd contact opnemen met een van onze Pillar 1-specialisten.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.