Transfer Pricing-Documentatie

Om te voldoen aan lokale wettelijke verplichtingen dienen ondernemingen hun transfer pricing-documentatie op orde te hebben. In deze documentatie moeten zij ook de zakelijkheid van het gehanteerde transfer pricing-beleid beschrijven en onderbouwen.

Sinds de invoering van de begrippen Master File, Local File en Country-by-Country Reporting gelden er aanzienlijk meer verplichtingen voor multinationale ondernemingen.  Vragen zijn o.m.:

  • Hoe organiseren wij deze documentatie zo efficiënt mogelijk?

  • Hoe houden wij de documentatie actueel en eenduidig voor de hele groep?

  • Hoe zorgen wij ervoor dat de documentatie tijdig wordt opgesteld en aangeleverd?

Daarnaast moeten ondernemingen regelmatig actuele benchmarkanalyses uitvoeren voor het vaststellen en onderbouwen van intercompany pricing.

Transfer pricing-documentatie oplossingen

Onze dienstverlening loopt uiteen van:

  • Signaleren van mogelijke risico’s bij een opdracht tot beoordeling van documentatie

  • Verrichten van benchmarkanalyses

  • Voeren van het volledige documentatiebeheer

  • In-house fiscalisten ontzorgen

  • Samen met onze internationale KPMG-collega’s verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van de wereldwijde documentatieverplichtingen van de groep.

Samen kijken wij welke onderdelen van het complianceproces jij voor eigen rekening neemt en welke onderdelen onze transfer pricing-specialisten afhandelen. Deze integrale aanpak resulteert in transfer pricing-documentatie die aan alle voorschriften voldoet.

Documentatieverplichting in Nederland

Afhankelijk van de groepsomzet geldt er een wettelijke verplichting voor:

  • Het opstellen van algemene transfer pricing-documentatie.

  • Het opstellen van een Master File en een Local File en/of het opstellen en aanleveren van een Country-by-Country report en/of een notificatie.

Transfer pricing- documentatie Wereldwijd

Met de implementatie van actiepunt 13 van het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project is in 2016 een gestandardiseerde transfer pricing-documentatieverplichting ingevoerd. Deze regels zijn wereldwijd van toepassing. Veel landen hebben deadlines gesteld voor (het opstellen en aanleveren van) het Master File, het Local File en Country-by-Country Reporting.

In een aantal landen moet lokaal voldoen aan extra eisen voor transfer pricing documentatie en informatie. Het is dan ook noodzakelijk dat ondernemingen hun processen, planning en toezicht op orde hebben om zo boetes of andere nadelige gevolgen te voorkomen.

Om je op weg te helpen, raden wij aan het Global Transfer Pricing Review (Engelstalig)van KPMG Global Transfer Pricing Services te raadplegen. Dit rapport actualiseren wij regelmatig en geeft een overzicht van welke verplichtingen er wereldwijd gelden met betrekking tot Country-by-Country Reporting en het Master File en Local File.

Wij begeleiden je graag bij het voorbereiden en opstellen van transfer pricing-documentatie, zowel voor Nederland als daarbuiten. Afhankelijk van jouw wensen schakelen wij onze buitenlandse collega’s van het KPMG Global Transfer Pricing Services Team in om te zorgen dat aan  alle lokale verplichtingen wordt voldaan.

Technologie voor transfer pricing-documentatie

Meijburg & Co helpt bij het opstellen van transfer pricing-documentatie door tools en technologie in te zetten die aansluiten bij jouw wensen. Hierbij maken wij gebruik van de tax technology tools van KPMG en van derden. Ook helpen wij om jouw eigen tools of technologie geschikt te maken voor het opstellen van transfer pricing-documentatie. Onze aanpak op het gebied van tax technology is schaalbaar en wij passen het aan naargelang de wensen.

Naast technologie waarmee transfer pricing-documentatie wordt opgesteld heeft KPMG ook een platform ontwikkeld. In dit platform zijn de documentatieverplichtingen en de aanlevertermijnen inzichtelijk zijn gemaakt. Klik op deze link om meer te weten te komen over transfer pricing-technologie.

Meer informatie transfer pricing-documentatie

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van transfer pricing-documentatie? Heb je hulp nodig bij de naleving van de voorschriften? Neem dan contact op met het Transfer Pricing team van Meijburg & Co. Zij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn.

Luister vooral ook naar een aflevering van de (Engelstalige) KPMG-podcastserie genaamd Exploring Transfer Pricing voor uitgebreidere informatie.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.