Tax Management Consulting

Future of Tax is here

Contact team

Het is binnen de huidige complexe realiteit van economie en regelgeving geen sinecure om naleving van wettelijke en fiscale verplichtingen te waarborgen. De snel toenemende globalisering, voortdurende veranderingen in de belastingwetgeving, verschuivingen in boekhoudnormen en hogere verwachtingen van de belastingdienst zijn stuk voor stuk factoren die ertoe bijdragen dat fiscale en financiële afdelingen onder toenemende druk staan. Tegelijk zien fiscale afdelingen zich geplaatst voor de enorme opgave om binnen steeds strakkere tijdschema's te komen tot betere resultaten op het gebied van verslaglegging en compliance. Het vakgebied van Tax Management Consulting speelt een essentiële rol binnen deze uitdagingen.

Begeleiding door het proces van fiscale transformatie

Onze Tax Management Consulting specialisten zijn er om je door het proces van fiscale transformatie te begeleiden. Onze specialisten ontwerpen een adequate oplossing met hun fiscale expertise, grondige technologische kennis en inventieve benadering van bedrijfsmodellen te helpen de fiscale functie vorm te geven. Onze specialisten staan klaar om in nauw overleg een helder beeld te krijgen van de uitdagingen en aspiraties met als uiteindelijk doel te komen tot een maatwerkoplossing die niet alleen in de huidige behoeften voorziet maar ook de weg vrijmaakt voor een succesvolle toekomst.

Gewoonlijk is de eerste stap in dit proces een verkennende workshop. In de workshop gaan we aan de slag gaan om de huidige situatie beter te begrijpen. Door vervolgens snel een diagnose te stellen, gegevens te benchmarken en de uitkomsten door te nemen, leggen we de basis voor de volgende stappen om te helpen invulling te geven aan het toekomstige bedrijfsmodel.

Advies nodig?

Hulp nodig bij het proces van fiscale transformatie? Op zoek naar een goede partner op dit gebied? Onze specialisten gaan graag in gesprek.

 

Efficiëntere compliance

Chief Financial Officers (CFO's) en Chief Tax Officers (CTO's) willen duurzame oplossingen voor de uitdagingen met compliance.

Benutten van technologie

Fiscalisten willen gebruikmaken van de transformatie-mogelijkheden van machine learning, scenariomodellering en AI. 

Het ideale Target Operating Model

Fiscale afdelingen zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om hun target operating model grondig te herzien om kosten te besparen.

Data & fiscale strategie

Fiscale afdelingen hebben strategieën nodig voor een uniforme rapportering van data.

Operational Tax Accounting

Strategische benadering om risico's te beheren en te minimaliseren.

Aankomende events

05
Mar

Bijeenkomst - People Services Reward Atelier

14
Mar

Webcast - Fiscale HR & Payroll Update

14
Mar

Webcast - 'Verduidelijking bewijslast toepassing btw-nultarief bij grensoverschrijdende goederenleveringen'

14
Mar

Webcast - Fiscale actualia voor woningcorporaties

21
Mar

Seminar - International Tax Update

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.