Zekerheid vooraf met een ATR/APA/BAPA

Bij Transfer Pricing maken wij gebruik van het Global Transfer Pricing Services netwerk van KPMG. Wij staan bij in geschillen en onderhandelingen met de fiscus, zowel in Nederland als daarbuiten.

Zekerheid vooraf met een ATR, APA of BAPA

Meijburg biedt advies bij geschillen met de belastingdienst. Ook ondersteunen wij bij het verkrijgen van meer zekerheid vooraf, bijvoorbeeld in de vorm van een Advance Tax Ruling (ATR), Advance Pricing Agreement (APA) of een Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA).

Meer weten over zekerheid vooraf?

Benieuwd naar wat Meijburg kan betekenen op het gebied van zekerheid vooraf in de vorm van een ATR, APA of BAPA? Neem dan contact op met Janneke Versantvoort of Marc Temme voor meer informatie. Lees zeker ook hun interview over dit onderwerp.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.