Transfer Pricing-documentatie

Transfer Pricing-documentatie quickscan: dé manier om TP - geschillen te voorkomen

Wat is Transfer Pricing?

Transfer Pricing is de Engelse term voor de regels en methodes voor het bepalen van onderlinge verrekenprijzen.

Waarom is Transfer Pricing-documentatie belangrijk?

Transfer Pricing-documentatie wordt steeds belangrijker om:

  • Te kunnen voldoen aan de wettelijke documentatieverplichtingen;
  • Boetes te kunnen voorkomen; en
  • Voorbereid zijn op vragen van de fiscus, in Nederland en daarbuiten.

Ontwikkelen van Transfer Pricing-documentatie

Maar hoe ontwikkel je de TP-documentatie zo efficiënt mogelijk en hoe houd je deze vervolgens relevant en actueel? Om onze cliënten in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van TP-documentatie hebben wij een gedegen technologische aanpak ontwikkeld. KPMG Meijburg & Co biedt diverse oplossingen, uiteenlopend van volledige outsourcing van TP-documentatie tot een review van de documentatie. Ons doel is om de eventuele risico’s, tekortkomingen en do's and don’t's in kaart te brengen.

Onze insteek

Onze modulaire benadering maakt het mogelijk dat je een (groot) deel van de documentatie zelf kunt opstellen, onder begeleiding van onze experts. Meijburg maakt onderdeel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk en kan daarom waar ook ter wereld Transfer Pricing-specialisten inschakelen. Dit netwerk stelt ons in staat onze cliënten bij te staan bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen zodat zij goed voorbereid zijn in het geval van een Transfer Pricing-geschil.

Meer weten over Transfer Pricing-documentatie?

Benieuwd naar wat Meijburg kan betekenen op het gebied van Transfer Pricing-documentatie? Neem dan contact op met Niels Boef of Janneke Versantvoort voor meer informatie. Lees ook vooral het interview met Niels en Janneke over dit onderwerp.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.