Internationaal fiscaal geschil

Internationaal geschil: dubbele belasting

Niet alleen op het vlak van transfer pricing krijgen ondernemingen te maken met dubbele belastingheffing. Verschillen in interpretatie van verdragsbepalingen, inkomsten en andere kwalificaties tussen landen leiden ook tot dubbele belasting. Dubbele belastingheffing betreft vaak winstbelastingen maar komt ook bij andere soorten belasting voor. Wij adviseren graag bij een internationaal fiscaal geschil op het gebied van dubbele belasting.

Oplossen van een internationaal fiscaal geschil

De medewerking van de belastingautoriteiten van twee of meer landen is nodig om een internationaal fiscaal geschil op te lossen. In dergelijke gevallen is het zaak om een overlegprocedure (MAP) of een arbitrageprocedure op te starten.

Meer weten over internationale fiscale geschillen?

Onze specialisten staan klaar bij een grensoverschrijdend fiscaal geschil en een internationale fiscale procedure. Voor vragen of meer informatie over het voeren van internationale fiscale procedures of een mogelijk geschil met de belastingdienst neem contact op met Aldo Mariani of Jens Lamberg Karreman.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.