Fiscaal risicomanagement

Als één van de betrokken belastingautoriteiten van mening is dat de belastbare winst hoger is in land A dan mag deze winst niet óók worden belast in land B. KPMG Meijburg & Co biedt hulp bij deze geschillen en begeleidt bij fiscaal risicomanagement.

Fiscaal risicomanagement

Zodra er zich een geschil voordoet, dienen de gevolgen in kaart gebracht te worden. Alle partijen moeten hun medewerking verlenen aan de betrokken jurisdicties. Zo kan het zijn dat er onmiddellijk actie ondernomen moet worden in meerdere landen om tijdig bezwaar- of beroepsschriften in te dienen en ervoor te zorgen dat de correcties niet kunnen worden doorgevoerd.

Onze specialisten hebben ervaring met fiscaal risicomanagement

Onze fiscale specialisten hebben ervaring met fiscaal risicomanagement en werken nauw samen met fiscale specialisten binnen ons wereldwijde KPMG-netwerk. Wij weten welke fiscale risicomanagementstrategie het beste is voor jouw onderneming; het beste resultaat in het ene land is niet per sé het beste voor de groep. Wij verstaan fiscaal risicomanagement als geen ander.

Meer weten over fiscaal risicomanagement?

Wij adviseren bij het opzetten van fiscaal risicomanagement. Voor meer informatie over fiscaal risicomanagement neem contact op met Niels Boef, Aldo Mariani of Rian Waaijer.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.