Loonbelasting

Onze kennis en expertise strekken zich uit tot een breed scala van onderwerpen. Wij ondersteunen dan ook graag bij onder meer:

  • Toepassing van internationale belasting- en socialezekerheidsverdragen;
  • Bepaling van inwonerschap, allocatie van heffingsrechten en voorkoming van dubbele heffing in grensoverschrijdende situaties;
  • Advisering over budgettering van werkgeverslasten, planning en afstemming met belastingautoriteiten;
  • Toepassing van de werkkostenregeling (WKR);
  • Het inrichten en maandelijks uitvoeren van salarisadministratie;
  • Loonbelastingcontroles;
  • Geschillen met de fiscus;
  • Controle van vaste kostenvergoedingen;
  • Het beperken van risico's bij inleners- en ketenaansprakelijkheid;
  • Data-analyse en steekproeven voor een actueel beeld van loonbelastingpositie.

Links & Downloads

Contact

Senior Manager greijn.maarten [at] kpmg.com Eindhoven
Partner stormmesand.jurgen [at] kpmg.com Amstelveen
Director hoppenbrouwers.esther [at] kpmg.com Breda
Senior Manager tencate.erick [at] kpmg.com Amstelveen
Partner froger.ruben [at] kpmg.com Breda

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.